Pudasjärven Vanhus- ja vammaisneuvosto esittäytyy – Osa 3

31.5.2023

Pudasjärven vanhus- ja vammaisneuvoston tehtävä on edistää ja seurata kaupungin eri hallinnon aloilla tapahtuvaa toimintaa vanhusten ja vammaisten näkökulmasta. Neuvosto pyrkii edistämään Pudasjärven kaupungin ja eri vanhus- ja vammaisjärjestöjen välistä yhteistoimintaa sekä vaikuttamaan ympäristön ja rakentamisen suunnittelussa sekä niiden toteuttamisessa soveltuviksi ikäihmisten, vammaisten ja sairaiden tarpeita vastaavaksi. Neuvosto toimii kaupunginhallituksen alaisena toimikuntana. Vanhus- ja vammaisneuvostossa on edustus pudasjärveläisistä vanhus- ja vammaisjärjestöistä,
seurakunnan edustaja sekä kaupunginhallituksen edustaja.

Eläkeliiton Pudasjärven yhdistys ry. 

Eläkeliiton Pudasjärven yhdistys ry. on perustettu vuonna 1971. Yhdistyksessä on huhtikuun tilanteen mukaan 362 jäsentä. Pudasjärven yhdistys on yksi Pohjois-Pohjanmaan piirin Eläkeliiton yhdistyksistä, johon kuuluu 11 557 jäsentä ja piirin hallituksessa on yhtenä jäsenenä pudasjärveläinen Heleena Talala. Eläkeliiton visio on ajassa elävä eläkeläisten ja ikääntyneiden oikeuksien arvostettu puolustaja sekä ikäystävällistä Suomea rakentava. Lisäksi Eläkeliiton arvoista mainittakoon inhimillisyys, yhteisvastuu ja osallisuus, jotka kuuluvat myös yhdistyksemme arvoihin. Toiminnassamme huomioimme ikääntymisen tuomat erityispiirteet ja että kaikki tukevat toisiaan.

Yhdistystä johtaa hallitus, jonka puheenjohtajana toimii Heleena Talala, varapuheenjohtajana Sinikka Luokkanen, jäseninä Inkeri Herukka, Aira Ervasti, Reijo Pekkala, Raimo Tervonen, Kalevi Kela, Taimi Pekkala, Pentti Kellolampi, Sirkka Alatalo ja Seppo Haikonen, sihteerinä ja rahastonhoitajana Kyllikki Tolkkinen. Vanhus- ja vammaisneuvostossa on Sinikka Luokkanen, sekä varajäsenenä Kyllikki Tolkkinen. Hallituksessa on jaettu jäsenille eri vastuualueet. Uudet eli vaihtuvat hallituksen jäsenet koulutetaan hallitustyöskentelyyn ja eri vastuutehtäviin. Osallistumme piirin järjestämiin koulutuksiin sekä yhdistysten välisiin erilaisiin vuosittaisiin tapahtumiin. Vuorovaikutus toisten vastaavien yhdistysten kanssa antaa uusia virikkeitä, uudistaa toimintaamme ja tuo esille omaa osaamista.

Jäsenistön virkistämiseksi järjestämme pikkujoulun, suosituksi tulleita retkiä ja kulttuurimatkoja sekä pidämme ulkoilupäiviä. Korostamme liikunnan tärkeyttä ja olemme mukana Voimaa Vanhuuteen -ohjelmassa. Kerhot kokoontuu seurakuntakeskuksessa joka toinen viikko, lukuunottamatta kesäaikaa. Kerhoihin kutsumme eri alan asiantuntijoita, pidämme omaa ohjelmaa ja jaamme ajankohtaistietoa toiminnastamme. Oma toiminta jakaantuu monenlaisiin aktiviteetteihin, sillä yhdistys tarjoaa jäsenille boccia -pelaamista, uutena kokoontuu karaokekerho ja laulun harrastajille on kuorotoimintaa. Kööri esiintyy myös vapaaehtoisena eri laitoksissa ja tilaisuuksissa. Yhdistys kannustaa osallistumaan piirin järjestämiin erilaisiin kilpailuihin, joista saa tietoa yhdistyksen ja piirin kotisivuilta. Muistamme vuosipäiviä viettäviä jäseniä onnittelukortilla sekä syyskokous pitää hiljaisen hetken poisnukkuneitten jäsenten muistolle. Eläkeliiton suruadresseja voi ostaa sihteeriltämme.

Yhdistyksen puheenjohtaja Heleena Talala on myös Pohteen vanhusneuvoston ja sen työvaliokunnan jäsen. Pohteen Vanhusneuvosto on vaikuttamiskanava Sote -palvelurakenteen eri palvelujen valmisteluvaiheessa, toteutuksessa ja arvioinnissa.

Tuloja toiminnan pyörittämiseen saamme jäsenmaksuista, kaupungin vuosittain jaettavasta toimintatuesta, kerhokahvituksilla ja arvoilla sekä osallistumalla muun muassa joululehden mainosten hankintaan. Toimintaympäristön sähköistämisen myötä olemme uudistaneet Teams -kokoontumisia ja yhteyksiä piirin alueen koulutuksiin. Yhdistyksen hallituksen puhelinnumerot ovat jaettu esitteessämme ja ne löytyvät myös kotisivuiltamme.

Heleena Talala
puheenjohtaja
Eläkeliiton Pudasjärven yhdistys ry.

Last modified: 24.5.2023

Comments are closed.