Rajamaanrannan kuntoportaita päästään rakentamaan kesäkuussa

17.5.2024

Rajamaanrannan kuntoportaat saivat myönteisen tukipäätöksen EU:n maaseuturahoituksesta, kertoo Pudasjärven kaupungin hankkeiden ja järjestöyhteistyön palvelusuunnittelija.

Pudasjärven kaupungin keskustaajamassa, Rajamaan rannan liikuntapuistossa on pieni rakennettu pulkkamäki, jonka toiseen reunaan rakennetaan kuntoportaat sulan maan ajan käyttöön. Rakennettavat kaksisuuntaiset kaiteelliset kuntoportaat helpottavat ikäihmisten ja erityisryhmien omaehtoista kunnon kohotusta ja ylläpitoa. Kohderyhmänä ovat seniorit sekä erityisryhmät, mutta niitä voivat käyttää kaiken ikäiset alueella kävijät. Rakennettavien kuntoportaiden koko ja nousukulma on suunniteltu varsinaisten kohderyhmien näkökulmasta. Kuntoportaat rakennettaan paikoilleen kestopuusta kaiteellisena. Ne ovat kaupungin omaisuutta ja kuuluvat kaupungin kunnossapitovastuuseen. Kunnossapito ja turvatarkastukset hoidetaan teknisen ja ympäristötoiminnan kilpailutettujen urakoitsijoiden toimesta sovitulla tavalla. Kuntoportaat ovat käytössä sulan maan aikana.

Kuntoportaiden aloitteen tekijä on ollut vanhus- ja vammaisneuvosto. Lisäksi kaupunkilaiset valitsivat vuoden 2022 osallistavan budjetoinnin (osbu) äänestyksessä Rajamaanrannan kuntoportaat toteutettavaksi. Toiveena oli, että ne soveltuvat kaiken ikäisille kuntoilijoille ja erityisryhmille. Osbuun varattu summa 10 000 € ei kuitenkaan riittänyt tälle kohderyhmälle suunniteltujen portaiden rakentamiseen, joten kaupunki haki ulkopuolista rahoitusta.

Oulun Seudun Leader on tehnyt myönteisen päätöksen Rajamaanrannan kuntoportaiden rahoittamisesta 80 %:n rahoituksella. ELY:n laillisuustarkistusta jouduttiin odottamaan poikkeuksellisen pitkään vaihtuneen rahoituskauden vuoksi. ELY keskittyi kauden alussa yritystukihakemusten käsittelyyn ja tällöin muut tukihakemukset ehtivät ruuhkautua. Odottavan aika on monesti pitkä ja malttamattomimmat kuntalaiset ovat kyselleet asiaa jo lähes viikoittain kaupungilta. Kaupungin tiukan taloustilanteen vuoksi omalla riskillä ei kuitenkaan haluttu aloittaa rakentamista vaan odotettiin rauhassa myönteinen tukipäätös.

Hankkeen kustannusarvio on 38 300,00 €, josta julkista tukea saadaan 30 640 € (80%). Kaupungin omarahoitusosuudeksi jää 7 660,00 € (20%).

Teknisestä toimesta yhdyskuntatekniikan päällikkö kertoo, että rakentamaan päästään kesäkuussa. Rakentajaksi on valittu kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyt Remonttipalvelu Pulkkanen Oy. 

Last modified: 23.5.2024

Comments are closed.