Kohota-hanke

Kädet näppäimistöllä
Hankkeen rahoittajalogot

Digitaalista osaamista lisäämällä mahdollistetaan yrityksille liiketoiminnan uudistaminen ja kehittäminen sähköisissä kanavissa.

Vahvistetaan työnhakijoiden, heikossa työmarkkinatilanteessa olevien, maahanmuuttajien, opiskelijoiden sekä yritysten ja oppilaitosten henkilöstön digiosaamista.

Hankkeella on kolme päätavoitetta

 1. Parannetaan yrittäjien ja yritysten henkilöstön digitaalista osaamista yritystoiminnan kehittämisessä
 2. Vahvistetaan OSAOn digitaalista työelämäosaamista vahvistaminen ja uudistetaan opetustapoja
 3. Tiivistetään digivalmiuksia kehittämällä paikallista yhteistyömallia

Hankkeen toteuttajat

KOHOTA-hanke on toimintalinja 9. REACT-EU:n ESR toimenpiteen hanke. Erityistavoitteena digitaalisten taitojen parantaminen. Toiminta-aika on 1.9.2021–31.8.2023. Hanketta hallinnoi Pudasjärven kaupungin työllisyyspalvelut ja osatoteuttajina on Pudasjärven Kehitys Oy sekä koulutuskuntayhtymä OSAO. Hanke saa rahoitusta Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) ja tuen on myöntänyt Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

KOHOTA-hanke tarjoaa

Yritykselle

 • Vahvistetaan digitaalista osaamista
 • Kehitetään markkinointia ja myyntiä verkossa
 • Lisätään verkkomarkkinoinnin analytiikan osaamista
 • Lisätään tietämystä verkkokaupankäynnistä
 • Kehitetään tuotteistamista
 • Lisätään digitaalisen liiketoiminnan talousosaamista

Työnhakijalle

 • Koulutetaan digitaalisia valmiuksia

Oppilaitokselle

 • Alueen yhteistyöverkoston ja opetusmenetelmien kehittämistä
 • Kehitetään kouluttajien digiammattitaitoja

Projektipäällikkö

Leo Siira
puh. 040 752 3657
leo.siira@pudasjarvi.fi

Yritysneuvoja

Auvo Turpeinen
puh. 045 169 3887
auvo.turpeinen@pudasjarvi.fi

Asiantuntija

Marko Lakkala
puh. 040 519 5242
marko.lakkala@osao.fi