Kaupunginjohtajan työn tulosten arviointi vuodelta 2023

3.6.2024

Kaupunginhallitus ja valtuuston puheenjohtajisto ovat suorittaneet kaupunginjohtajan kanssa johtajasopimuksen mukaisen vuotuisen kaupunginjohtajan työn tulosten arvioinnin 14.5.2024 kaupunginhallituksen kokouksessa. Ennen kokousta luottamushenkilöt ovat antaneet arvionsa nettipohjaisen kyselyn avulla johtajasopimuksen mukaisten tehtävien ja painopisteiden hoitoa koskeviin kysymyksiin.

Kyselyn tuloksien ja kaupunginhallituksen kokouksessa käydyn keskustelun pohjalta yhdessä kaupunginjohtajan kanssa todettiin, että luottamushenkilöt katsovat edelleen kaupunginjohtajan onnistuneen tehtävissään pääosin hyvin tai erinomaisesti.

Kaupunginjohtaja on osoittanut työssään olevansa ajan tasalla ja tietoinen ympäristön muutoksesta kaupungin sisällä ja lähialueen kuntien ja valtakunnan tasolla. Erityisen hyvin kaupunginjohtaja on onnistunut myönteisen kuntakuvan ylläpitämisessä ja kehittämisessä sekä kannustavan kotiseutuhengen edistämisessä. Myös kaupungin kannalta isojen ja merkittävien uudistuksien, hankkeiden ja yhteistyön edistämisessä on hän kyselyn mukaan onnistunut erityisen hyvin. Lähes kaikki vastaajat arvioivat luottamushenkilöiden ja kaupunginjohtajan välisen suhteen olevan hyvän tai erinomainen.

Kaupungin talouden johtaminen on kaupunginjohtajan keskeinen painopistealue, jossa vastaajien vastauksissa on hajontaa. Silti enemmistön mielestä tässäkin kaupunginjohtaja on onnistunut hyvin tai erinomaisesti. Kokouksessa käydyssä keskusteluissa korostui, että monet talouden haastetta aiheuttavista tekijöistä ovat olleet sen kaltaisia, että ainakaan lyhyellä tähtäimellä niihin vaikuttaminen on ollut vaikeaa. Kaupunginhallitusta on pidetty hyvin tilanteen tasalla. Pitkäjänteinen talouden suunnittelu, riittävän vaikuttavat konkreettiset toimenpiteet ja valtuutettujen osallistaminen todettiin yhteiseksi tavoitteeksi.

Johtajasopimukseen ei tehty tällä kertaa muutoksia. Johtajasopimuksessa sovittu vuotuinen kaupunginjohtajan ja kaupunginhallituksen puheenjohtajan välinen kehityskeskustelu on myös toteutettu. Se vastaa muiden kuntatyöntekijöiden kehityskeskustelua. Siinä paneudutaan tarkemmin kaupunginjohtajan henkilökohtaisiin tavoitteisiin osaamisen ja työhyvinvoinnin edistämisessä.

Pudasjärvellä 3.6.2024

Vesa Riekki, kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Tomi Timonen, kaupunginjohtaja

Last modified: 3.6.2024

Comments are closed.