Lakarilla STEAM-ajattelulla toteutettu MOK

5.2.2021

Lakarille valikoitui tämän lukuvuoden monialaiseksi oppimiskokonaisuusaiheeksi (MOK) STEAM-ajattelun mukaisesti toteutettava Sää-projekti, jossa tutustuttiin säähän ja erityisesti aurinkoon ja tuuleen ja niistä saataviin uusiutuviin energiamuotoihin. STEAM lyhenne tulee sanoista Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics. Steam -opetuksessa korostuu oppijan aktiivinen rooli: suunnitellaan ja valmistetaan toimiva tuote yhdistämällä käden taidot, ohjelmointi ja fysiikan ilmiöt.

STEAM-ajattelussa korostuu Maker-kulttuuri, eli värkkääminen tai itse-tekeminen, jossa painotetaan oppimista tekemisen ja kokeilemisen kautta. Tähän kuuluu leikkimielisyyttä. Makerkulttuuri on nimenomaan teknologialla leikkimistä. Tavoitteena on tehdä erilaisia käytännön projekteja, joiden avulla testaillaan, mihin teknologia taipuu. Toisaalta ohessa huomataan, miten arkipäiväiset laitteet ja sovellukset itseasiassa toimivat. Makerkulttuuriin kuuluu tasavertaisuus ja vertaisoppiminen.

Lakarilla valittuihin aiheisiin perehdyttiin jokaiselle ikäkaudelle sopivien tehtäväkokonaisuuksien avulla. Viikon aikana oppilaat mm. seurasivat säätä, rakensivat tuulivoimaloita, aurinkokennolla toimivia tuulettimia, kulkuneuvoja sekä tuulimyllyjä ja tuulihyrriä. Isommat oppilaat dokumentoivat työskentelyään oppimispäiväkirjoihin ja muutamat ehtivät tehdä myös esittelyvideon työstään. Valmiista töistä koottiin yhteinen näyttely ruokasaliin ja käytäville. Onnistunut projektiviikko!

Lakarin koulu

Last modified: 4.2.2022

Comments are closed.