Vanhus- ja vammaisneuvosto mukana Pirtin opastesuunnittelussa

25.3.2021

Hyvän olon keskus Pirtin opastemaailma on tärkeä osa talon sujuvaa toimintaa. Selkeät ja informatiiviset opasteet auttavat asiakkaita löytämään palvelut sujuvasti. Pirtin opasteasioita on mietitty yhdessä arkkitehtien ja käyttäjien kanssa viime vuoden lopusta alkaen. Opasteisiin haluttiin mielipiteitä myös tulevilta asiakkailta. Vallitsevien rajoitusten vuoksi ei laajempaa tilaisuutta ollut mahdollista järjestää, joten täytyi miettiä pienempi ryhmä, joka edustaisi monipuolista asiakaskuntaa. Opasteita päätettiin esitellä vanhus- ja vammaisneuvostolle, johon Pudasjärven kaupunginhallitus on nimennyt jäsenet eri järjestöjen, Oulunkaaren kuntayhtymän sekä Pudasjärven seurakunnan esitysten mukaisesti.

Tammikuun alussa projektikoordinaattori Kaija Kuiri esitteli teamsin välityksellä opastesuunnitelmia. Vanhus- ja vammaisneuvostolta tuli hyviä näkökulmia, joiden pohjalta suunnitelmiin tehtiin muutamia korjauksia. He toivoivat mm. kuvaelementtejä tekstien yhteyteen, jotta lukutaidotonkin pystyisi löytämään rakennuksessa oikean paikan. Lisäksi esimerkiksi asiakas wc:n näkyvyyttä parannettiin.

Tällä viikolla saimme nähtäväksi oikeassa mittakaavassa olevia malliesimerkkejä opasteista. Mukaan päässeet vanhus- ja vammaisneuvoston puheenjohtaja Heleena Talala ja Pudasjärven kehitysvammaiset ry:n puheenjohtaja Sirpa Timonen-Nissi olivat tyytyväisiä, että ovat saaneet olla mukana vaikuttamassa tuleviin opasteisiin ja pääsivät vielä näkemään miltä opasteet näyttävät oikeassa koossa. Vanhus- ja vammaisneuvoston sihteeri ja järjestöyhdyshenkilö Sinikka Mosorin on ollut mukana järjestämässä kuntalaisten näkökulman mukaan ottamista jo suunnitteluvaiheessa.

Kaupunki on pyrkinyt lisäämään kaupunkilaisten osallistamista ja tässä on hieno esimerkki siitä kuinka yhteistyöllä saadaan toimivampia ratkaisuja aikaiseksi.

Kaija Kuiri, projektikoordinaattori

Last modified: 4.2.2022

Comments are closed.