Opintopisteiden kerääminen sujuu kuin tanssi

26.10.2022

Pudasjärven kansalaisopiston ensimmäinen kurssiarviointi suoritettiin Sarakylän lavatanssikurssilla.

Kuluvan syyslukukauden alusta lähtien Pudasjärven kansalaisopiston kurssilaisten on ollut mahdollista saada halutessaan arviointi kurssiosallistumisestaan niistä kursseista, jotka on laadittu opinto-ohjelmaan osaamisperusteisesti. Hyväksytyn arvioinnin myötä kurssin opintopisteet kirjataan kurssilaisen tietoihin valtakunnalliseen Koski-tietovarantoon, johon on jo vuodesta 2018 lähtien kirjattu opintosuorituksia perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opinnoista ja nyt myös vapaana sivistystyönä järjestettävistä kursseista.

Pudasjärven kansalaisopiston ensimmäinen kurssiarviointi suoritettiin 21.10.2022 Sarakylän lavatanssikurssilla, jolle osallistunut Mette Tyni sai arvioinnista hyväksytty-arvosanan. Onnittelut Metelle! Arvioijana toimi kurssin ohjaaja Tuula Haverinen. Arvioinnissa tanssilajeina oli syksyn aikana kurssilla tanssittuja tanssilajeja; hidas valssi, sottiisi, tangovalssi/tango ja foksi/viiden askeleen foksi sekä em. lajeihin tanssittuja kuvioita. Kurssiarvioinnin tasona oli alkeis-jatkotaso. Tässä arviointitilaisuudessa opintopisteiden kerääminen todellakin sujui kuin tanssi sanan varsinaisessa merkityksessä, sillä arviointi suoritettiin tanssimalla kurssin viimeisellä kokoontumiskerralla. Opetuksen avustajana Sarakylän kurssilla on toiminut Esa Nurmela.

Kansalaisopiston kursseille voi edelleenkin osallistua harrastamaan ilman arvioinnin pyytämistä, mutta erityisesti lasten, nuorten ja työikäisten kannattaa silmäillä kansalaisopiston kurssitarjontaa ajatuksella, voisiko kansalaisopiston kursseista kerätyistä ja Koski-tietovarantoon kirjatuista opintopisteistä olla kurssilaiselle hyötyä tulevaisuudessa opinnoissa tai työelämässä. Pyyntö osaamisen arvioinnista tulee esittää kurssin opettajalle kurssin käynnistyessä.

Kansalaisopiston tiedotus

Last modified: 26.10.2022

Comments are closed.