Syötteen matkailualueen Master Plan valmistunut

3.6.2022

Syötteen matkailualeen Master Plan ja investointisuunnitelma -hankkeen tavoitteena oli saada alueelle kehittämistä ohjaava kokonaissuunnitelma. Suunnitelma ja käsikirja Syötteen matkailualueen kehittämiseen ja investointien edistämiseen vuosille 2022 – 2027 on nyt valmis.

Tuloksena syntyi kehittämisen käsikirja: Syötteen matkailualueen Master Plan ja investointisuunnitelma

Käsikirjan vaikutuksista matkailualueen seuraava kehitysvaihe saadaan etenemään oikea-aikaisesti ja suunnitelmallisesti kaikkien toimijoiden kanssa. Yritykset, kaupunki, kylät ja sidosryhmät pystyvät ennakoimaan tarvittavat toimenpiteet ja pystyvät reagoimaan kasvun vaatimiin toimenpiteisiin. Rahoittajat saavat hyvän kuvan matkailualueen yritysten ja alueen toimijoiden investointitarpeista ja alueen investoinnit saadaan käyntiin. Kokonaistavoitteena on Pohjois-Pohjanmaan matkailun kestävä kasvu vahvana matkailumaakuntana.

Syötteen matkailualueen Master Plan ja investointisuunnitelma -toteutettiin osallistavien työpajojen kautta. Matkailutoimijoista kutsuttiin työpajoihin mm. matkailuyrittäjät, matkailuyhdistys, Pudasjärven kaupunki, Metsähallitus, yhdistyksiä ja oppilaitoksia.

Alueen seuraava kehitysvaihe saadaan etenemään oikea-aikaisesti ja suunnitelmallisesti kaikkien toimijoiden kanssa. Yritykset, kaupunki, kylät ja sidosryhmät pystyvät ennakoimaan tarvittavat toimenpiteet ja pystyvät reagoimaan kasvun vaatimiin toimenpiteisiin. Rahoittajat saavat hyvän kuvan matkailualueen yritysten investointitarpeista ja yrittäjät saavat investoinnit käyntiin.

Master Plan kokonaisuudessaan on ladattavissa PDF-muodossa täältä:

Syötteen matkailun Master Plan ja investointisuunnitelma | Pudasjärven Kehitys (pudasjarvenkehitys.fi)

https://www.pudasjarvenkehitys.fi/syotteen-matkailun-master-plan-ja-investointisuunnitelma/

Lisätietoja

Jukka Koutaniemi, matkailun yrityskehittäjä, Pudasjärven Kehitys Oy
Puh. 050 544 2300, jukka.koutaniemi@pudasjarvi.fi

Markku Nissi, johtava asiantuntija (matkailu), FCG Finnish Consulting Group Oy
Puh. 044 270 0581, markku.nissi@fcg.fi

Last modified: 3.6.2022

Comments are closed.