Pirtin kuulumisia

3.2.2022

Hyvän olon keskus Pirtti avattiin lokakuussa 2021. Nyt on tullut aika kurkistaa peremmälle, miten palvelut ovat lähteneet pyörimään uusissa, upeissa tiloissa.

Pudasjärveläisten uusin ylpeyden aihe Pirtti kokoaa saman katon alle kuntamme sote-palveluita, kirjaston, työllisyyspalvelut, nuorisopalvelut sekä kansalaisopiston ja kulttuuripalvelujen toimintoja. Kävimme seuraamassa Pirtin työntekijöiden arkea ja kysymässä kuinka toiminta uusissa tiloissa on lähtenyt käyntiin.

Hyvän olon keskuksen projektikoordinaattorina toimiva Kaija Kuiri kertoo ensimmäisten kuukausien menneen taloon asettumiseen.
– Nyt voidaan alkaa kehittämään talon sisäistä toimintaa. Viimeisetkin AV-asennukset ovat jo loppusuoralla ja lisäkalusteetkin alkavat olla paikoillaan. Pirtin opasteista on saatu runsaasti palautetta ja opasteita täydennetäänkin kevään aikana.

Pirttiin saapuvia asiakkaita opastetaan infopisteessä. Asiakkaita palveleva Mariitta Timonen kertoo ensimmäisten kuukausien olleen vilkkaita ja asiakkaiden kysymysten olleen hyvin monipuolisia.
Useimmat opastusta ja neuvontaa tarvitsevat asiakkaat ovat terveyspuolen asiakkaita ja Oulunkaaren potilastoimisto onkin aloittanut neuvonnan myös infopisteellä aamupäivisin ja tämä on helpottanut toimintaa.
– Terveysaseman vastaanoton aulasta löytyvä potilastoimisto on kuitenkin se paikka, jossa asiointiin liittyviä terveystietoja käsitellään, Timonen muistuttaa.
Asiakkaat ovat oppineet hyvin Akseli-ilmoittautumisjärjestelmän käytön ja autamme edelleen tarvittaessa. Timonen muistuttaa, että Pirtin infopisteeltä saa neuvontaa myös Pudasjärven kaupungin asioissa.

Monta hyvää, mutta jotain haastavaakin

Pirtin kysytyin palvelu ovat terveyspalvelut. Hoito-osaston ja dialyysiyksikön osastonhoitaja Paula Mattisen mukaan Pirtin tilat ovat toimivat ja avarat.
– Tilojen käyttäjät ovat saaneet olla suunnittelussa mukana ja tilat on suunniteltu käytännöllisyys huomioiden. Työntekijät kokevat sisäilman erinomaiseksi ja hirsiset seinät tuovat tiloihin rauhallisen äänimaailman. Potilaiden yksityisyyden suoja on uusissa yhdenhengen huoneissa parempi kuin aiemmin. Potilaille on tarjolla viihtyisiä oleskelutiloja ja heille löytyy myöskin oma olohuonetila. Niin työntekijät kuin potilaatkin ovat tiloihin tyytyväisiä ja hyvillään.

Terveysaseman vastaanoton palveluesimies Tarja Mertala toteaa puolestaan vastaanoton toiminnan lähteneen käyntiin hyvin ja palveluita kehitetään jatkossakin. Myös vastaanoton henkilökunta on ollut erittäin tyytyväinen uusiin tiloihin. Mertala toivoo asiakkaiden huomioivan Pudasjärven terveysaseman vastaanoton ajanvarauksen puhelinpalvelussa kiireettömän hoidon ja päivystyksen eron.
– Kiireettömissä asioissa toivomme soittoa kello 10 jälkeen, tällöin voimme palvella kiireellisempiä päivystysasiakkaita paremmin, Mertala sanoo.

Perhepalvelujen palveluesimies Tuula Tolkkinen kertoo, että työntekijät ovat tuoneet esille hyvänä asiana Pirtin raikkaan sisäilman ja sen, että perhe- ja sosiaalipalvelut sijoittuvat saman katon alle oppilas- ja opiskelijahuoltopalveluja lukuun ottamatta. Myös muiden palvelujen sijoittuminen Pirttiin on koettu mielekkääksi helpon yhteydenpidon ja kohtaamisen vuoksi.
Haasteita on tuonut asiakkaiden vastaanottohuoneiden vähäinen lukumäärä: yhdeksän työhuonetta 20 työntekijälle, mikä on tuonut mukanaan uuden toimintatavan, vastaanottohuoneiden varauksen. Työntekijät kokevat työhön tulleen levottomuutta ja työn hajoamista useisiin työpisteisiin. Asiakkailta on tullut palautetta, että olisi mielekästä tavata työntekijää samassa huoneessa. Tämä ei ole ollut aina mahdollista.
– Jatkossa panostetaan asiakasvastaanottohuoneiden viihtyvyyteen. Asiakkailta tulleen palautteen mukaan huoneet ovat melko niukasti sisustettuja, mikä on alun perin ollut arkkitehtoninen ratkaisu.

Vapaa-aikaa vietetään viihtyisissä tiloissa

Pirtissä on huomioitu jo rakennusvaiheessa taide ja kulttuuri. Kulttuurisuunnittelija Birgit Tolonen on tyytyväinen uusiin tiloihin ja Taidekamarin sujuvaan näyttelytoimintaan.
– Näyttelyt vaihtuvat kerran kuukaudessa ja kävijöitä on näyttelyissä ollut hyvin. Pirtin sijainti keskeisellä paikalla ja saman katon alla muiden palveluiden kanssa on helpottanut monen uuden kävijän vierailua taiteen parissa.
Nuorten ja lasten osuus kävijöissä on ilahduttavasti noussut. Vaikka Pirtissä on jo näyttäviä taideteoksia, kulttuuripalvelut suunnittelevat lisää taidetta Pirtin muihin yleisötiloihin vieraiden ihasteltavaksi ja viihtyvyyden lisäämiseksi.
Kurkisali saadaan toivottavasti pian täysipainoisesti käyttöön. Tolonen on myös huomannut, että toimiminen saman katon alla muiden toimijoiden kanssa helpottaa yhteistyötä.

Kirjastovirkailija Jaana Iinattiniemi ja palveluvastaava Tarja Hytönen ovat myös huomanneet Pirtin keskeisen sijainnin tuoneen lisää kävijöitä ja uusia kirjaston asiakkaita. Kirjaston osalta muutto oli kiireinen ja toimintamalli uusissa tiloissa kehittyy vielä.

Nuoriso-ohjaaja Marita Hankilan mukaan nuorisotiloissa riittää kävijöitä ja toiminta on ollut vilkasta. Nuoret ovat ihastuneet uusin tiloihin ja ne ovatkin houkutelleet uusia kävijöitä. Uudet tilat mahdollistavat nuorille tarjottavan monipuolisen toiminnan ja sen kehittämisen. Nuoret odottavatkin innokkaasti kevättä ja uuden terassin käyttöönottoa.

Pirtin ylläpidosta vastaa elinkaarimallin mukaisesti YIT. Kiinteistöjohtamisen työnjohtaja Ari Siltakoski on toiminut Pirtin kulisseissa viime kesästä asti.
Kiinteistöjohtamisen näkökulmasta Pirtin käyttöönotto sujui kohteen laajuus ja erikoisuus huomioon ottaen hyvin. Pirtin katon alle on koottu useita toimijoita, joiden välillä yhteistyö on sujunut mallikkaasti. Esiin nousseisiin puutteisiin, muutoksiin ja päivittäisiin tarpeisiin YIT on reagoinut ja tulee reagoimaan nopealla aikataululla.
– Meille asiakastyytyväisyys on tärkeintä, Siltakoski toteaa lopuksi.

Hyvän olon keskus Pirtistä on siis nimensä mukaisesti muodostunut yhteinen olohuone kuntalaisillemme, jossa hoitaa asioita ja viettää vapaa-aikaa. Pirtissä on tarjolla ainutlaatuinen yhdistelmä eri palveluita saman katon alla. Toimintaa sekä tarjolla olevia palveluita tullaan jatkossakin kehittämään ja uusia toimintamalleja rakennetaan.

Pirtin Kohtaamosta uusi matalan kynnyksen monipalvelupiste

Osaksi työllisyyspalveluita tullaan aukaisemaan Pirtin Kohtaamo, josta saa matalla kynnyksellä ohjausta ja neuvontaa työllisyyteen, osaamiseen sekä työnantajapalveluiden kysymyksiin ja asioihin.

Pirtin Kohtaamo on tarkoitetttu kaiken ikäisille ja sinne voi tulla ilman ajanvarausta. Käytännössä monipalvelupiste toimii solmukohtana, jossa asiantuntijat opastavat ja ohjaavat eri elämäntilanteissa olevia asiakkaita löytämään uusia mahdollisuuksia arjessa, osaamisessa ja työelämässä.

Monipalvelupisteen toimintaa pilotoidaan osana JobBoost Koillis-Suomi -hanketta ja monipalvelupisteellä varaudutaan 2024 tulevaan TE-palveluiden uudistukseen.

Koronatilanteesta riippuen Pirtin Kohtaamo pyritään avaamaan alkukevään 2022 aikana. Palveluista ja tarkasta ajankohdasta tiedotetaan tarkemmin myöhemmin.

Pudasjärven kaupunki
Viestintä ja markkinointi

Pirtti pähkinänkuoressa

Pudasjärven kaupungin palvelut:
Kirjasto, Taidekamari, kulttuuripalvelut, nuorisotoimi, etsivä nuorisotyö, työllisyyspalvelut ja kansalaisopiston toimisto.

Oulunkaaren kuntayhtymän palvelut:
Terveysaseman vastaanotto, päivystys, laboratorio, röntgen, hoito-osasto, dialyysi, suun terveydenhuolto, apuvälinelainaamo, kuntoutus- ja mielenterveyspalvelut sekä sosiaalitoimi ja perhekeskus.

Lisäksi Kelan asiakaspiste, kahvila ja liiketiloja.

Valmistunut vuonna 2021
Kerrospinta-ala noin 9 300 m2
Rakennettu pääosin painumattomasta massiivihirrestä.

Rakennuttaja: Pudasjärven kaupunki
Suunnittelu: Lukkaroinen Arkkitehdit Oy
Rakentaminen ja ylläpito: YIT Oyj
Hirsitoimittaja: Kontiotuote Oy

Last modified: 14.2.2023

Comments are closed.