Rakennusjärjestys 1.1.2018 alkaen

1.12.2017

Valtuusto on kokouksessaan 9.11.2017 hyväksynyt Pudasjärven rakennusjärjestyksen.

Päätös asiakirjoineen on nähtävänä 1.12.2017 alkaen kaupungin rakennusvalvontatoimistossa sekä internetissä osoitteessa www.pudasjarvi.fi

Liitteet

Last modified: 10.11.2023

Comments are closed.