Rakentajan polku -verkkopalvelu julkaistiin yleisöinfossa Kurkisalissa

17.5.2023

Pudasjärven kaupungin verkkosivuilla on julkaistu verkkopalvelu Rakentajan palvelupolku, johon sisältyy korjausneuvonnan ohjeistus. Verkkopalvelun tarkoituksena on jakaa tietoa ja ohjata palvelun käyttäjä oikean tiedon äärelle. Verkkopalvelusta löytyy myös ohjeistus loma-asunnon muuttamisesta asuinkäyttöön. Infotilaisuudessa esiteltiin verkkopalvelun sisältöä ja sen käyttöä.

Pudasjärven kaupungin tekniset ja ympäristöpalvelut järjesti yleisöinfon Hyvän olon keskus Pirtin Kurkisalissa maanantaina 15.5.2023.  Tilaisuus oli avoin kaikille kiinnostuneille ja siihen oli mahdollista osallistua myös Teams-etäyhteydellä.

Tilaisuuden avasi tekninen johtaja Janne Karhu, joka kertoi mm. Pudasjärven asumisen politiikan laadintatyön vaiheista. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ylitarkastaja Elli Heikkinen tarjoili laajalla kattauksella ajankohtaista tietoa ARA:n korjaus- ja rakentamisavustuksista. ARA on avannut haettavaksi myös kaksi uutta avustusta; asuntoyhteisöjen sähköenergiakustannusten avustuksen ja asuinrakennusten kaukolämpölaitteistojen uusiminen matalalämpötilaiseen kaukolämpöön avustuksen. Vanhustyön keskusliiton Pohjois-Pohjanmaan korjausneuvoja Jari Mustonen esitteli laaja-alaista työtään ja kertoi mm. mihin ja miten maksutonta korjausneuvontaa voi saada. Jari toi esille myös esimerkein, millaisia vanhusten asumista helpottavia muutostöitä heidän neuvonnan kautta on suunniteltu ja toteutettu.

Pudasjärven kaupungin uusi johtava rakennustarkastaja Outi Riihikankare esittäytyi ja kertoi rakennusvalvonnasta ja rakennustarkastajan työstä sekä kävi lyhyesti läpi, millaisia merkittäviä uusia rakentamiseen ja rakennusvalvontaan liittyviä muutoksia on tulossa vuosien 2024 ja 2025 aikana. Outi esitteli myös rakennusvalvonnan muun henkilökunnan.

Petri Kittilä
palvelusuunnittelija, asuminen ja eläminen

Last modified: 17.5.2023

Comments are closed.