Pudasjärven Vanhus- ja vammaisneuvosto esittäytyy

5.5.2023

Osa 1

Pudasjärven vanhus- ja vammaisneuvoston tehtävä on edistää ja seurata kaupungin eri hallinnon aloilla tapahtuvaa toimintaa vanhusten ja vammaisten näkökulmasta.

Neuvosto pyrkii edistämään Pudasjärven kaupungin ja eri vanhus- ja vammaisjärjestöjen välistä yhteistoimintaa sekä vaikuttamaan ympäristön ja rakentamisen suunnittelussa sekä niiden toteuttamisessa soveltuviksi ikäihmisten, vammaisten ja sairaiden tarpeita vastaavaksi.

Neuvosto toimii kaupunginhallituksen alaisena toimikuntana.

Vanhus- ja vammaisneuvostossa on edustus pudasjärveläisistä vanhus- ja vammaisjärjestöistä, seurakunnan edustaja sekä kaupunginhallituksen edustaja.

Pudasjärven Invalidit ry.

Pudasjärven Invalidit ry. on perustettu vuonna 1975 ja toiminta-alueena on Pudasjärvi. Jäsenmäärä oli huhtikuun tilaston mukaan 128 henkilöä ja keski-ikä on noin 73 vuotta. Lisäksi meillä on muutama kannattajajäsen sekä yksi kunniajäsen.

Yhdistyksen painopisteenä on edistää ja kehittää invalidisoituneitten ihmisten sekä heidän omaisten sopeutumista yhteiskuntaan, mahdollisuutta osallistua, liikkua ja elää täysipainoista elämää. Toimimme heidän hyvinvoinnin, kuntoutuksen sekä virkistäytymisen hyväksi. Pudasjärven Invalidit ry. on edustettuna ensimmäistä kertaa Invalidiliiton liittovaltuustossa.

Yhdistystä johtaa hallitus, jonka puheenjohtajana toimii Ismo Riepula, varapuheenjohtajana Maija-Liisa Piri, sihteerinä Terttu Salmi ja jäseninä Eeva Mäntykenttä, Raimo Märsynaho sekä Aune Piri.

Jäsenistömme virkistämiseksi pidämme joka kuukauden toisena torstaina kerhoa rakennettuna erilaisen teeman ympärille. Paikkana on seurakuntakeskuksen rippikoulusali, jonne voi tulla myös ilman jäsenyyttä. Kerhoissa ja pikkujoulussa muistetaan yhdistyksemme jäseniä, talkooporukkaa ja yhteistyökumppaneita. Muistamme myös vuosipäiviä viettäviä jäseniämme onnittelukortilla sekä poisnukkuneitten jäsentemme omaisia suruadressilla. Meillä on myös kortteja ja adresseja myynnissä. Niitä voi kysyä hallituksen jäseniltä. Adresseja on myynnissä Annikki Ylitalolla ja paikallisissa hautaustoimistoissa.

Lisäksi osallistumme aktiivisesti Invalidiliiton koulutuksiin ja kuntoutuksiin. Syrjäytymisen estämiseksi tarjoamme jäsenistöllemme läpi vuoden erilaisia elämyksiä virkistäytymiseen sekä yhdessä toimimiseen. Teemme yhteistyötä pudasjärveläisten yritysten ja muitten yhdistysten kanssa.

Liikuntaa, avustuksia, hyväntekeväisyyttä, vertaistukea, harrastuksia ja erilaista neuvontaa jaamme muun muassa tietoiskuilla. Opastusta on mahdollista pyytää hallituksemme jäseniltä.

Tuloja toimintamme pyörittämiseen saamme kaupungin vuosittaisella toimintatukiavustuksella, jakamalla paikallislehteä, kerhokahvituksilla, arpajaisilla sekä osallistumalla vaalien aikana pieni ele -keräyksiin.

Pyrkimyksenä on ollut vuosien ajan kustannusten minimoiminen sähköisen toimintaympäristön laajentamisen myötä sekä tulojen ja menojen pitäminen vakaana.

Yhdistyksen kotisivuilta https://puinva.fi löytyy sekä menneitä että tulevia tapahtumia. Yhteyttä voi ottaa myös soittamalla numeroon 0400 499 745 tai sähköpostitse pudasjarveninvalidit@gmail.com.

Tervetuloa mukaan kerhoihimme, retkille ja muuhun yhteiseen toimintaan. Jäseneksi liittymistä voi kysyä yllä mainitusta puhelinnumerosta tai kaikilta hallitustoimijoilta.

Terttu Salmi

sihteeri

Pudasjärven Invalidit ry.

Last modified: 5.5.2023

Comments are closed.