Toiminnallisen työkyvyn arvioinnin menetelmä yhdistysten palkkatukityöhön -selvitysraportti

30.11.2021

Vahvaksi – osatyökykyisten työllistäminen -hankkeen ja Livokas ry:n luotsaaman Osallisuudella työkykyä -hankkeen yhteisessä kehitystehtävässä on tavoitteena kehittää uudenlainen paikallinen toiminnallisen työkyvyn arvioinnin menetelmä yhdistysten palkkatukityöhön. Yhteistyökumppaneina kehittämistyössä ovat työllistävät yhdistykset, Pudasjärven työllisyyspalveluiden työntekijät, Te-palveluiden työkykykoordinaattorit, Oulunkaaren Työterveyshuolto Oy ja Oulunkaaren sosiaali- ja terveyspalvelut.

Tämä kehittämistehtävä on poikkeuksellinen ja ainutlaatuinen. Palkkatukityössä olevien asiakkaiden työ- ja toimintakyvyn selvittämisessä työterveyshuollon ja julkisen terveyshuollon roolin avaamista ei ole tehty missään aikaisemmin, vaikka kaikissa kunnissa on samanlaista haastetta.

Toiminnallisen työkyvyn arvioinnin menetelmä yhdistysten palkkatukityöhön -selvitysraportti (pdf)

Last modified: 14.2.2023

Comments are closed.