Vahvaksi – yhteistyötaholle

Miten Pudasjärven osatyökykyiset työhön?

Tule mukaan löytämään ratkaisu!

Tarjoamme yhteistyötahoille:

  • Toimivan verkostoyhteistyömallin koordinoimisen
  • Työpanosta rakentaa toimiva työllistymisen malli
  • Tarvittavia asiantuntija- ja koulutuspalveluita
  • Yhteisten sopimusten laadinta
  • Kunnon syyni-ohjelma v. 2019-2021 (sis. lisenssit ja koulutukset)
  • Asiakkaiden työ- ja toimintakyvyn selvitysten koordinointi

Tehdään yhteistyötä! Ota yhteyttä

Tavoitteenamme on rakentaa Pudasjärvelle toimiva osatyökykyisten työllistymisen malli. Malli sisältää uusia paikallisia, ennaltaehkäiseviä hyvinvointi- ja työllisyyspalveluketjuja.  Hankkeen toiminnot juurrutetaan hankkeen aikana osaksi verkoston toimintaa.

Projektipäällikkö

Aili Jussila

Projektityöntekijä

Marjo-Riitta Alatalo