Vahvaksi

Vahvaksi-ihmiset soutamassa

Vahvaksi–hankkeessa luodaan pudasjärveläinen osatyökykyisten työllistämisen malli. Malli sisältää uusia paikallisia, ennaltaehkäiseviä hyvinvointi- ja työllisyyspalveluketjuja.  Hankkeen tavoitteena on nostaa esille osatyökykyisten olemassa olevaa osaamista ja panostaa työkyvyn tunnistamiseen ja vahvistamiseen niin, että työllistyminen on mahdollista, motivoivaa ja kannattavaa.

Tavoitteisiin pääsemiseksi hankkeessa annetaan tietoa osatyökykyisyydestä, lisätään verkostoyhteistyötä, kehitetään julkisia hankintoja, kartoitetaan työpaikkoja ja vahvistetaan osatyökykyisten toimeentuloa. Yhteistyötä tehdään osatyökykyisten ja kaikkien heidän kanssa toimivien verkostojen sekä työnantajien kanssa Hankkeen toiminnot juurrutetaan hankkeen aikana osaksi verkoston toimintaa.

Hanke on vaikuttava, vahvistava ja kannustava!

Vahvaksi-hanke on työllisyyden ja osaamisen edistämiseen sekä sosiaaliseen osallisuuteen liittyvä kehittämishanke, toimintalinja 3.  Hanketta hallinnoi Pudasjärven kaupunki ja se on osa kaupungin työllisyyspalveluja. Toiminta-aika on 1.10.2019 – 31.10.2022. Hanke saa rahoitusta Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) ja tuen on myöntänyt Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Mitä osatyökykyisyys on?

Osatyökykyinen on henkilö, jolla on käytössään osa työkyvystään. Osatyökykyisyys on yksilöllistä ja sidoksissa osatyökykyisyyden syyhyn, työhön ja työn vaatimuksiin.

Työkyky voi myös vaihdella elämän eri vaiheissa ja osatyökykyisyys voi olla myös tilapäistä.

Jos terveys ja muut yksilölliset tekijät ovat tasapainossa työn vaatimusten kanssa, henkilö ei ole osatyökykyinen, vaan työkykyinen.

Vahvaksi-hanke tarjoaa

Työnhakijalle/osatyökykyiselle:

 • Tukea työkyvyn kartoittamiseen ja uusien sopivien työpaikkojen löytämiseen
 • Apua oman osaamisen tunnistamiseen ja esille tuomiseen
 • Ohjausta, tukea ja neuvontaa oman uran ja tulevaisuuden rakentamiseen
 • Räätälöityjä yksilöllisesti suunniteltuja koulutuksia, valmennuksia ja hyvinvointia tukevia palveluita
 • Lue lisää

Työnantajalle:

 • Tietoa osatyökykyisten työllistämisestä ja tukimuodoista
 • Apua työntekijöiden hakuun ja haastatteluihin
 • Tukea työntekijälle ja työnantajalle työpaikalla
  • Haemme pilottiyrityksiä! Rakenna kanssamme toimiva malli Pudasjärvelle.
 • Lue lisää

Yhteistyötahoille:

 • Toimivan verkostoyhteistyömallin koordinointi
 • Yhteisten sopimusten laadinta
 • Kunnon syyni-ohjelma (sis. lisenssit ja koulutukset)
 • Kunnon syyni-ohjelma v. 2019-2021 (sis. lisenssit ja koulutukset)
 • Asiakkaiden työ- ja toimintakyvyn selvitysten koordinointi
 • Lue lisää

Toiminnallisen työkyvyn arvioinnin menetelmä yhdistysten palkkatukityöhön -selvitysraportti


Työlle tekijöitä – Pudasjärven Työllisyysliite

Lähteet

Projektipäällikkö

Aili Jussila

Projektityöntekijät

Marjo-Riitta Alatalo
Sini Kauppila-Vääräniemi

tavoitettavissa maanantaina ja tiistina