Marjo-Riitta Alatalo aloitti Vahvaksi-hankkeessa

17.12.2020

Vahvaksi-hankeen kokoonpanoon on tullut muutos, kun hanketyöntekijä sijaisuuteen on vuodeksi tullut Marjo-Riitta Alatalo. Marjo-Riitta tulee toimimaan hankkeessa yhteistyökumppaneiden kanssa palveluiden tavoitteellisessa kehittämisessä sekä asiakkaiden valmentajana ja rinnalla kulkijana. Marjo-Riitta on koulutukseltaan Sosionomi AMK sekä ratkaisukeskeinen valmentaja. Taustaa hänellä on mm. kuntouttavan työtoiminnan sekä mielenterveyspalveluiden palveluohjauksen kehittämisessä, aikuissosiaalityöstä, Ohjaamo-hankkeesta, vaikuttamistyön kouluttamisesta ja yksilövalmentajana toimimisesta. Marjo-Riitta tuo mukanaan hankkeeseen osaamistaan asiakaslähtöisestä ohjaustyöstä, palveluiden yhteiskehittämisestä ja ripauksen luovia tavoitteellisia menetelmiä.

– Vahvistuminen on minulle kasvun asennetta. Odotan innolla asiakkaiden sekä yhteistyökumppaneiden tapaamista. Olen kuullut paljon hyvää alueella tehtävästä kehittämistyöstä ja on hienoa olla mukana rakentamassa Pudasjärven parasta osatyökykyisten työllistämisen mallia. Toivottavasti tilanne sallii pian tapaamisen myös kasvotusten ja etänäkin pääsemme viemään asioita eteenpäin reippaalla otteella, kertoo Marjo-Riitta

Pudasjärven kaupungin Työllisyyspalveluiden Vahvaksi – osatyökykyisten työllistäminen -hankkeessa on tavoitteena rakentaa Pudasjärvelle paikallinen osatyökykyisten työllistämisen malli. Pudasjärvellä tehdäänkin laajalla verkostolla työtä osatyökykyisten työllisyyden ja hyvinvoinnin parantamiseksi. Toiminta on puolivälissä ja hyvän kartoitustyön pohjalta osatyökykyisten palveluiden kehittämistä jatketaan tulevan vuoden 2021 aikana tiiviillä tahdilla. Alkuvuodesta on tulossa asiakkaille ATK ja hyvinvointi valmennusta. Verkostolle on tarjolla tietoa neuropsykologiasta ja talous- ja velka-asioista sekä kehittämistyöpajoja. Pudasjärveläisten työ- ja toimintakyvyn kartoitukseen on otettu käyttöön KunnonSyyni asiakastietojärjestelmä, jota kokeillaan hankkeen ajan. Töissä Vahvaksi-hankkeessa jatkaa projektipäällikkönä Aili Jussila ja kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja Arja Lamminkangas käyttää osan työpanoksestaan hankkeelle.

Osatyökykyisyys, mitä se on? Jokainen meistä on joskus osatyökykyinen. Työkyky on riippuvainen terveydestä, koulutuksesta, elämäntilanteesta ja työn vaatimuksista. Jos henkilöllä on käytössä vain osa työkyvystä eikä hän pysty vastaamaan työnsä vaatimuksiin, on hän osatyökykyinen. Kuntoutuksella, kouluttautumalla työhön ja työtä voi räätälöimällä voidaan rakentaa uusia työn tekemisen tilaisuuksia. Jokaisella meistä pitäisi olla mahdollisuus hyödyntää oman kykymme mukainen työpanoksemme. Tähän tavoitteeseen haetaan ratkaisuita Vahvaksi-hankkeella. Hankkeen toiminta jatkuu 31.3.2022 saakka ja 80% rahoituksesta tulee Euroopan sosiaalirahastosta.

Marjo-Riitta Alatalo odottaa yhteydenottoja henkilöiltä, jotka miettivät omaa työkykyä ja työtä.

Vahvaa tietoa löytyy hankkeen nettisivuilta www.pudasjarvi.fi/vahvaksi

Last modified: 14.2.2023

Comments are closed.