Omilla voimavaroilla työelämään

30.9.2020

“Paljon uskoa itseen pitkästä aikaa”, “ideoita ja haaveita kuntoutumisesta ja työllistymisestä”, “mahtavaa olla mukana”, “kotonakin saanut enemmän aikaiseksi”, “ei mitään uutta opittuna”, “vahvistusta omalle CV:lle ja työhakemukselle”, “suunnitelmissa työ ja lisäopinnot”, “opiskelupaikkaa haettu”- oli omilla voimavaroilla työelämään valmennuksen osallistujien kommentteina valmennuksesta.

Pudasjärveläisille työnhakijoille räätälöitiin 10 päivää kestävä valmennus, joka järjestettiin Liepeen pappilan tiloissa syyskuun lopussa. Ymmärrys omista voimavaroista on tärkeää päästäkseen eteenpäin työ- koulutus- tai kuntoutuspolulla. Valmennuksen kouluttajana toiminut valmennuskeskus Publicin uravalmentaja Ulla Mehtälä oli tyytyväinen pienen ryhmän kanssa työskentelyyn. Hän kertoi, että päivien aikana omien taitojen ja vahvuuksien tunnistamista on kartoitettu, yhdessä on myös selvitetty osatyökykyiselle tarjolla olevia palveluita. Lisäksi valmennuksessa on käyty läpi ja viety eteenpäin jokaisen omaa työnhaun tai koulutuksen suunnitelmaa. Koulutuksiin on tehty myös hakemuksia. Valmennuksessa oli mukana 6 pudasjärveläistä työnhakijaa. ”Oli todella vaikeaa osata tunnistaa omia vahvuuksia, mutta valmennuksesta sai uutta intoa ja uskoa itseensä”, kertoi kymmenen päivää uurastanut Kaisa Kummala. Valmennus oli Vahvaksi -osatyökykyisten työllistäminen -ESR-hankkeen uravalmennus. Palvelu suunniteltiin yhdessä TE-toimiston asiantuntijoiden kanssa.

Valmennuksen lisäksi hankkeen asiakkaat toivoivat hankkeen tarjoavan heille neuropsykologisia testejä, uimahalli/kuntosali vuoroja, kuntotestejä ja fysioterapiaa yksin tai ryhmämuotoisena. Näitä palveluita luvattiin lähteä mahdollistamaan Vahvaksi-hankkeen toimesta. Hankkeessa pyritään järjestämään asiakkaiden tarpeiden mukaista toimintaa. Esimerkkinä kaikille työnhakijoille avoin makkarahetki -tapahtuma, joka jatkuu jokaisen kuukauden ensimmäisenä maanantaina Liepeen väentuvalla klo 11-13.

Vahvaksi-hanke on tukemassa osatyökykyisten ja pitkään työttömänä olleiden polkua takaisin työelämään ja rakentamassa verkostoyhteistyön avulla pudasjärveläistä oastyökykyisten työllistämisen mallia. Toiminnasta löytyy tietoa hankkeen nettisivuilta. Yhteyttä voi ottaa nettisivujen kautta tai soittamalla. Hankkeen työntekijät ovat asiakkaan rinnalla tukemassa tässä hetkessä ja tulevaisuudessa.

Lisätietoja: Aili Jussila, projektipäällikkö, Vahvaksi – osatyökykyisten työllistäminen -hanke,  aili.jussila@pudasjarvi.fi, puh. 040 587 4971

Last modified: 14.2.2023

Comments are closed.