Rinnallakulkijaa kaivattiin osatyökykyisten seminaarissa

16.9.2020

Tärkeimmäksi kehittämisen kohteeksi nousi oman ohjaajan ns. rinnallakulkijan palvelun kehittäminen pitkäaikaistyöttömien ja osatyökykyisten palvelupoluilla. Näin todettiin Vahvaksi – osatyökykyisten työllistäminen -hankkeen järjestämässä seminaarissa. Raija Kerättären mukaan suurin osa tarvitsee tiivistä rinnalla kulkijaa ja yhteistyön koordinaatiota. Edellytyksenä onnistumiselle tarvitaan eri sektoreiden yhteistyötä ja tämän yhteistyön parempaa johtamista.

Työkyvyn tuen palveluilla sopivaan työhön Pudasjärvellä -seminaarissa oli paikalla puolen sataa kuulijaa. Puolet osallistujista olivat saapuneet fyysisesti kaupungintalolle ja toinen puoli osallistui tapahtumaan etänä. Seminaarin avasi kaupunginhallituksen puheenjohtaja Anni-Inkeri Törmänen. Tapahtuma oli lähtölaukaus osatyökykyisten työllistymisen palvelupolkujen kehittämisen ja toimivan paikallisen mallin rakentamiseen.

Parasta antia seminaarissa oli työterveyshuollon erikoislääkäri Raija Kerättären luento, joka pureutui osatyökykyisten työkyvyn tukemiseen. Raijan ihmisläheinen ja kaikkien kuulijoiden ymmärrettävä esitelmöinti herätteli ajattelemaan, kuinka tärkeää on kokonaisvaltainen arviointi työkyvyn tunnistamisessa. Lääkäri ei yksin pysty arviointia tekemään. Avuksi tarvitaan koko asiakkaan kanssa toimivan verkoston asiantuntevaa tietoa ja tähän tarvitaan lujaa yhteistyötä. Asiakas itse ei myöskään pysty yksin avaamaan omaa tilannettaan. Kerättären mukaan pitkäaikaistyöttömien heikentynyttä toimintakykyä ei tunnisteta, mutta se on mahdollista ”joka luukulla”, kun hyödynnetään monialainen asiakastieto, arvioidaan toimintakyky tällä hetkellä ja arvioidaan yksilöllisesti toiminta- ja työkyvyn tukemisen mahdollisuudet ja ennuste. Perusteellisella selvittämisellä löytyvät yleensä myös sopivat tukitoimet ja keinot edetä.

Seminaarissa esiteltiin Vahvaksi-hankkeen toimesta selvitys pudasjärveläisten työikäisten kokemuksia matkalta työelämään, koulutukseen tai eläkkeelle ja osatyökykyisten kanssa toimivien työntekijöiden kokemuksia palveluiden toimivuudesta. Asiakkaiden kokemuksista nousi esille kuntoutumisen hitaus “Tutkimukset tehdään osissa vähän kerrallaan, joten aikaa kuluu pitkään ennen kuin mahdollinen kuntoutusprosessi voi kunnolla alkaa.”  Tärkeänä pidettiin tietoa, mistä mitäkin apua saa ja kuka auttaa. Tarvetta nähtiin omaohjaajalle ja tuelle prosessin eri vaiheissa, kuten lomakkeiden täyttämisessä ja hakemusten laatimisessa. Toimijoiden vastauksissa esille nousi hoitoon ja jatkokuntoutukseen pääsyn hitaus. ”Palvelupolku toimii, jos asiakas on kykenevä itse huolehtimaan ja hakemaan tarvitsemiaan palveluita”. Tiedon vaihdossa hankaluutena pidettiin tiukkaa tietosuojaa. Oman vastuuhenkilön määrittelemiselle ja moniammatillisen yhteistyöryhmän toiminnan kehittämiselle nähtiin tarvetta. Lisäksi toivottiin esimerkiksi koulutusta verkostoyhteistyöhön, asiantuntijaluentoja, asiantuntijalääkärin lisäpalveluita osatyökykyisten diagnoosien tekemiseen.

Ryhmätöissä mietittiin mm. mitä monialaisen yhteistyön toimintatapoja on nyt? Mitä pitäisi olla vielä lisää? Myös ryhmätöissä tuli vahvasti esille, että asiakkaan rinnalle tarvitaan kulkijaa, joka nimenomaan kulkee rinnalla eri palveluiden käytön aikana eikä pelkästään ohjaa palvelun piiriin. Verkostoyhteistyön kehittäminen ja nimetyt yhteyshenkilöt nähtiin tärkeiksi asioiksi. Asiakkaan tunnistamisessa kaikkien on tehtävä arviointia ja ryhdyttävä toimeen, jos huoli herää, vastuu nähtiin olevan kaikilla toimijoilla. Seminaarin lopuksi jokainen osallistuja mietti oman vastauksen kysymykseen, mitä minä lupaan tehdä osatyökykyisten kuntalaisten työkyvyn tueksi?

Vahvaksi-hankkeen mahdollistamana Pudasjärvellä otetaan jo syksyn aikana kokeilukäyttöön KunnonSyyni tietojärjestelmä, joka tulee vastaamaan useisiin näistä haasteista. KunnonSyyniä käytetään Pudasjärven kaupungin työllisyyspalveluissa ja Oulunkaaren kuntayhtymän sosiaali- ja terveyspalveluissa pudasjärveläisten osatyökykyisten työ- ja toimintakyvyn arvioinnissa. Järjestelmä välittää, kokoaa ja jalostaa asiakastietoa monialaista verkostoyhteistyötä varten asiakkaan kokonaistilanteen selvittämiseksi. Tarkoituksena on arvioida palveluntarve, työkyky ja kuntoutustarve. Hajallaan eri sektoreilla oleva tieto kootaan yhteen paikkaan. KunnonSyyni-menetelmä yhdistää sosiaalityön, terveydenhuollon, työllisyyspalveluiden ja muiden tarvittavien tahojen ammattilaiset yhteiseen tietojärjestelmään. Palveluun ohjauksesta vastaa asiakkaan omaohjaaja, joka kulkee koko matkaan asiakkaan rinnalla.  ”KunnonSyyni antaa meille uusia mahdollisuuksia asiakkaan kokonaistilanteen selvittelyyn” kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja Arja Lamminkangas toteaa.

Seminaarin päätteeksi Raija Kerätär heitti selvitettäväksi vielä kysymyksiä: Kuka löytää asiakkaan ja missä huoli herää? Kuka vastaa selvittelystä ja koordinaatiosta ensi vaiheessa? Kuka ottaa omaohjauksen vastuulleen ja kuka sen määrittelee? Milloin prosessi päättyy?

Tilaisuuden järjesti Pudasjärven kaupungin työllisyyspalveluiden Vahvaksi – osatyökykyisten työllistäminen -hanke. Hanke toimii Euroopan sosiaalirahaston rahoittamana (ESR) ja tuen on myöntänyt Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Lisätietoja

Aili Jussila
Vahvaksi – osatyökykyisten työllistäminen -hanke
p. 040 587 4971
www.pudasjarvi.fi/vahvaksi

Last modified: 14.2.2023

Comments are closed.