Luonnonlaitumista Pudasjärvelle elinvoimaa

16.9.2020

Pudasjärvellä on ollut paljon jokivarsien tulvaniittyjä. Aikoinaan niillä on ollut tärkeä merkitys karjan talvirehun tuotannossa ja eläinten kesälaitumina. Monet niistä ovat myös kehittyneet monimuotoisiksi luonnonniityiksi eli perinnebiotoopiksi. Maatalouden tehostuttua moni luonnonlaidun on kuitenkin jäänyt pois käytöstä viime vuosikymmeninä ja uhkaa kasvaa nyt umpeen. Arvokkaimmat kohteet kannattaisi kunnostaa perinteen, luonnon monimuotoisuuden ja kylien elinvoimaisuuden vaalimiseksi. Tähän pyrkii vastaamaan keväällä 2019 alkanut Pohjoisen maisemahelmet-hanke, johon Pudasjärven kaupunki on antanut kuntarahaa.

Pudasjärven kaupunki lähti viime vuonna mukaan ProAgria Oulun ja Oulun Maa- ja kotitalousnaisten vetämään Pohjoisen maisemahelmet-hankkeeseen. Sotkajärven kyläläiset ehdottivat Sotkajärven Pöllänjokisuiston tulvaniittyjä hankkeen kunnostuskohteeksi. Nämä tulvaniityt on arvioitu 1990-luvulla maakunnallisesti arvokkaaksi perinnebiotoopiksi mm. laajuutensa vuoksi. Suunnittelimme kohteen hoitoa maastossa yhdessä kyläläisten kanssa kesäkuussa 2019. Mukana oli 16 henkilöä. Kohteella käytiin myös toisen kerran pienemmällä joukolla saman vuoden syyskuussa. Pudasjärvinen lampuripariskunta on kiinnostunut kohteen hoidosta. Pitkän hoitokatkoksen takia kohteella pitää ensin tehdä kunnostusraivausta eli poistaa pajukkoa. Aitaamista ei ole paljon, sillä kohteet ovat kapeita vesiuomien rajaamia saarekkeita. Kunnostamisen tueksi tuli sopivasti valtion Helmi-elinympäristöohjelma, jossa kunnostetaan arvokkaita elinympäristöjä tällä hallituskaudella. Helmi-rahalla tehdään tänä vuonna Sotkajärvellä tarkempaa hoitosuunnittelua allekirjoittaneen toimesta ja ensi vuonna olisi luultavasti vuorossa peruskunnostus ja aitaaminen.

Potentiaalisia kohteita luonnonlaitumiksi Pudasjärvellä siis olisi. Lammastalous on ollut kunnassa välillä hyvässä nosteessa, mutta tuotannon kannattavuus on vaihdellut. Luonnonlaidunten ja perinnebiotooppien hoitoon on ollut 2000-luvulla tarjolla melko hyvin valtion hoitotukea, mikä lisää elinkeinon kannattavuutta. Perustuki viisivuotisessa ympäristösopimuksessa on 450 euroa hehtaarille vuodessa, arvokkailla perinnebiotoopeilla jopa 600€/ha. Tosin tällä hetkellä EU-ohjelmakauden vaihtumisesta johtuen pari seuraavaa vuotta mennään vanhoilla sopimuksilla, mutta nyt on hyvää aikaa kunnostaa kohteita ja suunnitella hoitoa ja rahoituksen hakua.

Viisi vuotta sitten arvioitiin, että perinnebiotooppeja ja luonnonlaitumia olisi Pudasjärvellä n. 170 hehtaaria ja vanhoja peltoja, joita voisi ottaa laitumiksi jopa 1000 ha. Mahdollisuuksia uusille laidunyrittäjille olisi. Esimerkiksi 200 lampaan tila tarvitsisi luonnonlaidunta 30-40 hehtaaria. Lampaan lihan tuotannon oheen voisi miettiä muita aiheeseen liittyviä sivutuloja kuten villan jatkojalostusta, green care- toimintaa tai vaikka lammaspaimenlomia. Kotimaan matkailu on nostanut päätään ja Pudasjärvellä riittää vielä luonnonrauhaa matkailijoille kokea. Sopivia laidunkohteita on mm. Kipinän, Kynkään, Livon, Sarakylän ja Kuren kylillä sekä todennäköisesti muuallakin. Ota yhteyttä luonnonlaitumiin liittyvissä asioissa!

Hankkeen nettisivut löytyvät osoitteesta: www.proagriaoulu.fi/pohjoisen-maisemahelmet/.

Kalle Hellström
Projektipäällikkö
Pohjoisen maisemahelmet-hanke
ProAgria Oulu/ Oulun Maa- ja kotitalousnaiset
p. 043 825 5253, kalle.hellstrom@maajakotitalousnaiset.fi

Last modified: 14.2.2023

Comments are closed.