Osatyökykyisyydestä töihin – Pudasjärvellä puretaan esteitä

4.11.2019

Osatyökykyisyys koskettaa useita suomalaisia työssäkäyviä ihmisiä. Jokainen meistä on joskus osatyökykyinen. Työkyky on riippuvainen terveydestä, koulutuksesta, elämäntilanteesta ja työn vaatimuksista.  Jos henkilöllä on käytössä vain osa työkyvystä eikä hän pysty vastaamaan työnsä vaatimuksiin hän on osatyökykyinen. Osatyökykyinen voi kuntoutua tai kouluttautua työhön ja työtä voi räätälöidä sopivaksi. Jokaisella meistä pitäisi olla mahdollisuus hyödyntää oman kykymme mukainen työpanoksemme.

Pudasjärvellä puretaan osatyökykyisyyteen liittyviä esteitä työntekijöiden ja työnantajien sekä paikallisen yhteistyöverkoston näkökulmasta. Kaupungin työllisyyspalvelut ovat saaneet tähän avuksi lokakuussa käynnistyneen Vahvaksi – osatyökykyisten työllistäminen –hankkeen. Tavoitteena on rakentaa Pudasjärvelle paikallinen osatyökykyisten työllistämisen malli.

Hankkeessa nostetaan esille osatyökykyisten olemassa olevaa osaamista sekä panostetaan työkyvyn tunnistamiseen ja vahvistamiseen niin, että työllistyminen on mahdollista, motivoivaa ja kannattavaa. Yhteistyöverkoston kanssa kehitetään osatyökykyisten polkuja siten, että työllistymiseen on kaikkien toimijoiden tuki.

Hanke toimii Pudasjärven kaupungin työllistämispalveluissa 31.3.2022 saakka ja 80 % rahoituksesta tulee Euroopan sosiaalirahastosta (ESR).

Lisätietoja

Aili Jussila
projektipäällikkö
Vahvaksi – osatyökykyisten työllistäminen -hanke
p. 040 587 4971

Irina Hallikainen
työllisyyspäällikkö
p. 050 405 8409

www.pudasjarvi.fi/vahvaksi

Last modified: 14.2.2023

Comments are closed.