Vahvaksi-hanke päättyy – toiminta jatkuu

11.10.2022

Vahvaksi – osatyökyisten työllistäminen -hankkeessa on luotu uusia paikallisia, ennaltaeh-käiseviä hyvinvointi- ja työllisyyspalveluketjuja erityisesti osatyökykyisten osaamisen ja työkyvyn tunnistamiseen ja vahvistamiseen sekä polkuja kohti työelämää. Toimintamalleja näiden palvelujen tuottamiseen on rakennettu yhteistyössä laajan työllistymisen- ja työkyvyn tuen verkoston kanssa.

Uusia toimintamalleja on kehitetty kuusi

Yhteistyössä Pudasjärvellä toimivien pysyvien työntekijöiden kanssa on toteutettu kehittämistyönä monialainen työkyvyn tuen malli, työttömien terveystapaamisen kehittäminen, toiminallisen työkyvyn arvioinnin menetelmä ja sosiaalisen kuntoutuksen pilotti. Palvelupolkua asiakkaille kohti työllistymistä yrityksiin on rakennettu tukemalla opinnollistamista, tuomalla hankinnoilla työllistämisen toimintamalli Pudasjärven kaupungin käyttöön ja rakentamalla Täsmätyötä yrityksiin -toimintamallia yhdessä yritysten kanssa. Rakennetut toimintamallit jäävät käyttöön hankkeen jälkeenkin. Kaikki hankkeen verkoston kyselyyn vastanneet kertoivat ottaneensa käyttöön kehitettyjä uusia työkyvyn arvioinnin toimintamalleja. Vahvaksi-hankkeen aikana kehitetystä kuudesta toimintamallista on tehty ja julkaistu infograafit hyödynnettäväksi kaikkien verkoston toimijoiden käyttöön.

Täsmätyölle tekijöitä Pudasjärvellä infograafi antaa yrittäjälle tietoa, mistä toimintamallissa on kysymys ja miten toimintaan pääsee mukaan.

Täsmätyölle tekijöitä

Osaamisen näkyväksi infograafi opastaa asiakasta, miten osaamistodistuksen voi saada.

Vahvaksi -osaamistodistus

Hankkeen kehittämistyö vaikuttaa Pudasjärvellä, hyvinvointialueella ja valtakunnallisesti

Vahvaksi-hankkeen toimesta tehty kehittämistyö tulee vaikuttamaan myös jatkossa. Työttömien terveystapaamisen kehittäminen varmistaa, että työkyky ja sen arviointi tullaan huomioimaan paremmin työnhakijoiden terveystarkastuksissa ja arvioinnille on yhtenäiset käytänteet. Toiminnallisen työkyvyn arvioinnissa asiakkaat saavat konkreettista tieota omasta työkyvystään ja mitä olisi tarvetta kehittää. Sosiaalisen kuntoutuksen pilottikokeiluista saadun tiedon myötä, sosiaalipalvelut ovat oppineet tunnistamaan työikäisten palvelutarpeiden eri tasoja. Täsmätyötä yrityksiin -toimintamalli antaa yrittäjälle mahdollisuuden nähdä uusia mahdollisuuksia työllistää, tarjoaa uusia kanavia saada osaavaa työvoimaa ja mahdollistaa osatyökykyiselle sopivia työpaikkoja. Pudasjärven kaupunki ottaa hankinnoissaan työllistämisehdon käyttöön vuoden 2023 aikana. Vahvaa yhteistyötä on tehty Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen kehittämistyöryhmien kanssa.  Hankkeessa kehitetyt palvelupolut ja toimintamallit on jaettu hyvinvointialueen käytettäväksi. Monialaisen työkyvyn tuen uusia TYP-kirjauskäytänteitä tullaan käymään läpi alueellisesti ja valtakunnallisesti.

Hankkeen tulokset on julkaistu

Vahvaksi-hankkeen toiminnasta on tehty laaja loppuraportti, joka on julkaistu hankkeen nettisivuilla. Toimintaa ja toimintamalleja on avattu myös Innokylässä, joka on kaikille avoin yhteisen kehittämisen ja tiedon jakamisen ympäristö. Innokylään kokonaisuutena on kirjattu Vahvaksi-hanke ja toimintamalleina hyvinvointiryhmä osatyökykyisille, vertaistukiryhmä osatyökykyisille, Täsmätyölle tekijöitä Pudasjärvellä ja työkyvyn arviointi työttömien terveystarkastuksessa.

Hanke toimi Pudasjärven kaupungin työllistämispalveluissa 1.9.2019-31.10.2022. Rahoituksesta 80% tuli Euroopan sosiaalirahastosta (ESR). Hanketyöntekijät Aili Jussila, Marjo-Riitta Alatalo ja Sini Kauppila-Vääräniemi kiittävät asiakkaita yhteistyötahoja vahvasta yhteistyöstä.

Liitteet

Vahvaksi – osatyökykyisten työllistäminen -hankkeen loppuraportti 10.10.2022 (pdf)

Last modified: 13.2.2023

Comments are closed.