Kaavoitusta, asumisen politiikkaa ja yksityisteiden tukemista

25.10.2021

Yhteisövaliokunta kokousti toisen kerran keskiviikkona 20.10.2021 kaupungintalolla. Vastuuviranhaltijana kokouksessa toimi tekninen johtaja Janne Karhu. Ensimmäisenä käsiteltiin Siuruanjoen osayleiskaavan laatimista ja maanomistajakyselyn tuloksia. Maankäyttöinsinööri Markku Mattinen esitteli kaavoituksen tarkoituksia, sen tuomia etuja ja lopuksi kävi läpi maanomistajakyselyn tulokset. Huomiota herätti se, että poikkeamislupaa haettaessa ja naapureiden antaessa maanomistajan suostumukset, voivat suostumuksen antajat samalla menettää yhteistä jaettavaa rakennusoikeutta emätilalta. Valiokunta siirsi kaavahankkeen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Toisena asiana perehdyttiin asumisen politiikkaan. Keskustelua herättivät kuntalaisten ja rakennuskannan ikääntyminen sekä hyvinvointialueen vaikutus terveyspalveluiden saatavuuteen. Pohdintaa herätti myös tonttien saatavuus sekä Vt20 Pudasjärvi-Oulu maantien varrelle alueiden kaavoitus- ja rakentamismahdollisuudet etenkin Oulussa ja Pudasjärvellä liikkuvien työntekijöiden tarpeisiin. Näitä mainittuja ja monia muita laajoja kokonaisuuksia asumisen politiikan osalta jatketaan muissa kokouksissa kauden mittaan.

Lopuksi käytiin läpi yksityisteiden neuvontaan ja opastamiseen liittyen Pudasjärvi-Taivalkoski yhteisalueurakan päättymistä. Traficom jakaa valtionavustusta tiekuntien neuvontaan ja opastamiseen vuosille 2022-2023. Käydyn keskustelun perusteella valiokunta totesi tiekuntien tukemisen ja aktivoimisen erittäin tärkeäksi. Sen johdosta valiokunta kannatti hankkeen eteenpäin viemistä.

Last modified: 14.2.2023

Comments are closed.