Kuntaliiton Erilaistuva KuntaSuomi 2025 -kuntalaistutkimuksen tuloksia

19.5.2021

Kuntaliitto on julkaissut kevään 2021 aikana Erilaistuva KuntaSuomi 2025 -kuntalaistutkimuksen 2020 tuloksia. Kuntalaisille osoitetut kyselytutkimukset koskivat kuntalaisten luottamusta kunnalliseen päätöksentekoon, kuntalaisten tyytyväisyyttä perusopetukseen ja lukiokoulutukseen, hyvän kotikunnan tekijöitä ja kuntalaisten tyytyväisyyttä kirjasto-, kulttuuri- ja taiteen perusopetuksen palveluihin. Tutkimukseen on osallistunut 43 kuntaa eri puolilta Suomea.

Kuntalaisten luottamus kunnan päätöksentekoon ja päättäjiin on kohentunut valtakunnallisella tasolla vuosien 1996-2020 aikana keskiarvosta 2,70 keskiarvoon 2,98 asteikolla 1-5. Pudasjärven vuoden 2020 tulos 2,90, jäi vain hieman alle keskiarvon. Tarkempiin tuloksiin voi tutustua tästä: Kuntalaisten luottamus kunnalliseen päätöksentekoon kohentunut

Kuntaliiton tutkimuksen mukaan kuntalaiset ovat aiempaa tyytyväisempiä perusopetukseen ja lukiokoulutukseen vuonna 2020. Palvelutyytyväisyys on kasvanut tasaisesti 2000-luvun alusta lähtien sekä perusopetuksessa että lukiokoulutuksessa. Tutkimuksessa on mitattu erikseen tyytyväisyyttä luokkien 1-6, luokkien 7-9 ja lukiokoulutuksen osalta. Valtakunnalliset keskiarvot olivat 4,03 (luokat 1-6), 3,91 (luokat 7-9) ja 3,9 (lukiokoulutus) asteikolla 1-5. Pudasjärven vastaavat luvut olivat 4,25 (luokat 1-6), 4,24 (luokat 7-9) ja 4,14 (lukiokoulutus). Pudasjärvellä perusopetukseen ja lukiokoulutukseen ollaan siten keskimääräistä tyytyväisempiä. Luokkien 7-9 osalta sijoitus oli ensimmäinen ja luokkien 1-6 neljäs ja lukiokoulutuksen osalta kahdeksas. Tarkempiin tuloksiin voi tutustua tästä: Kuntalaiset aiempaa tyytyväisempiä perusopetukseen ja lukiokoulutukseen

Kuntaliiton hyvän kotikunnan tekijöihin 2020 liittyvästä tutkimuksesta tuli esille, että asuinympäristö, palvelut ja luonnonläheisyys ovat tärkeimpiä hyvän kotikunnan tekijöitä. 18-29-vuotiaiden vastaajien kesken kolmeksi tärkeimmäksi tekijäksi nousivat palvelut, asuinympäristö ja turvallisuus. Tutkimuksen mukaan nuoret pitävät turvallisuutta keskimäärin muita kuntalaisia useammin tärkeimpänä tekijänä hyvässä kotikunnassa. Sen sijaan esimerkiksi luonnonläheisyyttä tärkeimpänä pitää noin 36 prosenttia nuorista, kun vastaavasti eri-ikäisistä kuntalaisista 46 prosenttia katsoo luonnonläheisyyden olevan tärkein tekijä. Tarkempiin tuloksiin voi tutustua tästä: Palvelut, asuinympäristö ja turvallisuus tärkeimpiä hyvän kotikunnan tekijöitä 18-29-vuotiaille

Kuntaliiton tutkimuksen 2020 mukaan kuntalaisten tyytyväisyys kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelujen hoitoon on hyvin vahvalla tasolla kaiken kokoisissa kunnissa ympäri Suomen. Kokonaisarvioksi muodostui 4,15 asteikolla 1-5. Kyseisiin palveluihin lukeutuvat kirjasto-, kulttuuri- ja taiteen perusopetuksen palvelut sekä kansalais- ja työväenopistot, liikuntapalvelut ja nuorisopalvelut. Pudasjärvellä keskimääräistä tyytyväisempiä oltiin kirjastopalvelujen hoitoon, kirjastopalvelujen saatavuuteen/saavutettavuuteen ja taiteen perusopetukseen. Kansallisella tasolla 91 prosenttia kantaa ottaneista arvioi oman kuntansa kirjastopalvelujen olevan hyvin hoidettuja. Kulttuuripalveluja hyvin hoidettuina pitää 73 prosenttia kantaa ottaneista. Myös arviot liikuntapalvelujen hoidosta olivat hyvin myönteisiä. Monipuoliset ja toimivat palvelut toimivat myös vetovoimatekijänä uusille asukkaille sekä esimerkiksi kesäasukkaille. Tarkempiin tuloksiin voi tutustua tästä: Kuntalaiset erittäin tyytyväisiä kirjasto-, kulttuuri- ja taiteen perusopetuksen palveluihin

Anu Koivusaari

Last modified: 3.2.2022

Comments are closed.