Mitä hallintotoimessa oikein tehdään?

16.11.2020

Uutena kaupungin työntekijänä halusin perehtyä muutamiin hallintoimen alla työskenteleviin työkavereihin ja heidän tehtäviin. Niinpä päätin jututtaa muutamia ihmisiä ja kysellä mitä he tekevät työkseen ja mitä heidän työtehtäviin kuuluu.

Hallintotoimessa on 67 henkilöä töissä.
Hallintotoimessa eri tehtävissä työskentelee yhteensä 67 hlöä. Luku on otettu 31.12.2019. Lukuun sisältyy myös Oulunkaaren ympäristöpalveluiden henkilöstö. Oulunkaaren ympäristöpalvelut tuottaa palveluja Vaalaan, Utajärvelle, Iihin ja Pudasjärvelle. Henkilöstöä ympäristöpalveluissa on 20 henkilöä.

ViranhaltijaorganisaatioOrganisaation muutosprosessin seurauksena kehittämistoiminta yhdistyi hallintotoimintaan 1.1.2019 alkaen. (Kaupunginhallitus 23.10.2018 § 305, Kaupunginvaltuusto 15.11.2018 § 38). Vuonna 2018 tilinpäätöspäivänä hallinto- ja kehittämistoiminnassa oli yhteensä 99 työntekijää, joten vuoteen 2019 verrattuna vähennystä oli 32 työntekijää. Vuonna 2019 elinkeinotoiminta siirrettiin Pudasjärven Kehitys Oy:n toiminnaksi, hankkeita ja projekteja on aloitettu huomattavasti vähemmän ja hankkeita on loppunut vuoden 2019 aikana, jolloin määräaikaisten määrä on vähentynyt 47 % verrattuna vuoteen 2018.

Hallintotoiminnan tavoitteena on kaupungin vastuulla olevien tehtävien hallinnollisten tukitoimien koordinointi ja kokonaisuuden hallinta, asukkaiden osallisuuden edistäminen ja yhteisöllisyyden lisääminen sekä pitkäjänteinen elinvoimaisuuden varmistaminen. Useat hallintotoiminnan alla olevat tehtävät ovat lakisääteisiä.

Hallintojohtaja Seijan työnkuvaan kuuluu vastata koko hallintoiminnasta. Hän toimii esimiehenä 13 henkilölle. Seijan vastuulla on mm. kaupungin hallituksen ja valtuuston kokousten valmistelevat tehtävät, sihteerinä toimiminen ja hän toimii myös kaupunginjohtajan sijaisena. Lakisääteisistä asioista mm. talousarvion laatiminen, osavuosikatsaus ja tilinpäätös ovat Seijan tehtäviä. Hän on myös johtoryhmän jäsen ja luottamushenkilöt ovat Seijalle tärkeitä yhteistyökumppaneita.

Kaupungin asiakaspalvelussa työskentelee kolme daamia: Arja, Lilja ja Mariitta. He vastaavat siitä, että kuntalaiset saavat kulloinkin tarvitsemansa ja haluamansa avun. He hoitavat mm. puhelujen välitystä, asiakaspalvelua, huolehtivat kokoustilojen yleiseen käyttöön liittyvistä asioista, hoitavat tulevaa ja lähtevää postiliikennettä. Asiakaspalvelu on kaupungin ns. hermokeskus, daamit tietävätkin kaikesta vähän jotain.

Hallintosihteeri Mirjan ja palvelusihteeri Tarjan tehtävät muodostuvat asiakirja- ja kokoushallintaan liittyvistä tehtävistä. Mirjan tehtäviin sisältyy myös niiden kehittäminen sekä kaupungin talouden ja talousasioiden valmisteluun liittyviä tehtäviä. Mirja toimii keskusvaalilautakunnan sekä vanhus- ja vammaisneuvoston sihteerinä ja tarvittaessa kaupunginhallituksen ja valtuuston sihteerinä. Tarja toimii tarkastuslautakunnan sihteerinä. Kaikki Pudasjärven kaupungille tuleva virallinen sähkö- ja kirjeposti kulkee kirjaamon kautta ja päätyy Tarjalle tai Mirjalle.

Työllisyyspalvelut

Työllisyyspalveluissa työskentelee Irina. Hän ohjaa koko kaupungin työllisyyspalveluiden organisoimista sekä vastaa työllisyyspalveluista ja työllisyyden edistämisestä yli toimialojen. Työllisyyspäällikön tehtävässä hän osallistuu sidosryhmä- ja yhteistyöverkostoihin yli kuntarajojen. Kaupungin rooli on nimenomaan pitkäaikaistyöttömyyden hoidossa ja sen tärkeänä kumppanina ovat kolmannen sektorin toimijat.  Työllistäminen, kuntouttava työtoiminta, nuorten työpaja ja avoin työpaja ovat Pudasjärven kaupungin yksiköitä, joiden toimintojen kautta pyritään vähentämään työttömyyttä. Lisäksi käynnissä on kolme kehittämishanketta: JobBoost, Vahvaksi ja Likistä Digiä. Irina toimii esimiehenä 11 työntekijälle. Tällä hetkellä ajankohtaista tekemistä on työpajojen ja työllisyyspalvelujen digitaalisten palvelujen kehittäminen sekäkumppanuusverkoston kanssa yhteistyön kehittäminen mm. Livokas ry:n hallinnoiman Osallisuudella työkykyä –hankkeen merkeissä.

Henkilöstö- ja tukipalvelut

Henkilöstö- ja tukipalveluista vastaa Heli. Tulosalueen toimintoihin kuuluvat: henkilöstöpalvelut, henkilöstön työsuojelu ja työhyvinvointiin liittyvät yleiset toimenpiteet, hanketoiminnan koordinointi, kuntamarkkinointi, kaupungin viestintä, asumisen edistäminen ja lähidemokratia, kansainvälisyys, maahanmuutto ja muut kaupunginhallituksen määräämät tehtäväalueet.

Henkilöstö- ja tukipalveluiden maahanmuuttotyössä toimii Sirpa. Hänen työtehtäviin kuuluu mm. kokonaisvaltainen maahanmuuttotyön koordinointi sekä kaupungin kotouttamisohjelman kehittäminen, seuraaminen ja ohjaaminen. Maahanmuuttajien koulutuksen suunnittelu, kehittäminen ja organisointi yhdessä TE-toimiston, Kansalaisopiston, koulujen ja oppilaitosten sekä muiden toimijoiden kanssa on iso osa Sirpan työtä. Hän on myös mukana hakemassa pakolaisia lentokentältä. Hänellä on tärkeä rooli kehittää kaupungin peruspalveluita vastaamaan maahanmuuttajien perustarpeita. Sirpa käyttää paljon tulkkipalveluja, Pudasjärvellä puhutaankin jo 18 eri kieltä.

Juha toimii mediatuottajana henkilöstö- ja tukipalveluissa. Hänen vastuullaan on mm. lehti-ilmoitusten ja mainosten teko, valo- ja videokuvaus sekä kaupungin internet-sivujen ylläpito, kehittäminen ja päivittäminen. Hän vastaa myös valtuuston kokousten striimaamisesta. Lisäksi Juha suunnittelee esitteitä, flyereitä, kylttejä ja opasteita. Myös dronen lennätys onnistuu, esimerkiksi rakennustyömaita dokumentoitaessa. Juhalla pysyy kädessä niin erilaiset työkalut kuin ATK- ja AV-laitteetkin, joten hän onkin monen kaupungintalolla työskentelevän tärkeä apuri ongelmatilanteissa.

Loppuun voisin todeta, että haastattelukierros osoitti minulle sen, että meillä on todella ammattitaitoista ja työstään pitävää henkilökuntaa Pudasjärven kaupungin hallintotoimessa. Lisäksi työtehtävät ovat erittäin monipuolisia. Työkaverini ovat todellisia moniosaajia ja ovat aina valmiita auttamaan, olipa sitten kyse työkaverista tai kuntalaisista. Valitettavasti monta osa-aluetta jäi vielä myös käsittelemättä. Ehkäpä seuraavassa osassa.

Minna Hirvonen
palvelusuunnittelija – markkinointi ja viestintä

Last modified: 14.2.2023

Comments are closed.