Koulun esittely

Hirsikampus ilmasta

Pudasjärven Hirsikampus on vuonna 2016 valmistunut, pääosin hirsirakenteinen koulukeskus, joka sijaitsee vuolaana virtaavan Iijoen rannalla aivan Pudasjärven keskustassa, Kurenalla.

Hirsikampus on terveellinen ja ympäristöystävällinen moderni oppimisympäristö, josta pitävät sekä oppilaat että henkilökunta. Jyhkeän hirren ja läpinäkyvän lasin vuoropuhelu luo maailman suurimpaan hirsikouluun ilmavia tiloja, joissa luonto on läsnä ja joissa säilyy yhteys ulkopuolelle. Ympäristöystävällisyys onkin Hirsikampuksen perustava arvo, joka toteutuu esimerkiksi sekä puurakentamisen positiivisina vaikutuksina että kaikessa koulun toiminnassa. Kampus myös suunniteltiin kestämään ainakin 150 vuotta, joten rakenteet ovat muunneltavia.

Hirsikampus on jaettu pienempiin osioihin, kuin pieniin kyliin, joissa myös pienten oppilaiden on helppo tuntea olonsa kotoisaksi. Monitoimisella kampuksella on kouluajan ulkopuolella esimerkiksi kerhotoimintaa, tapahtumia ja kansalaisopiston kursseja. Kampus onkin Pudasjärven vilkkain tapaamispaikka, sillä siellä tapaa toisensa päivittäin noin joka kymmenes pudasjärveläinen.

Hirsikampuksen seiniin on käytetty peräti 28 kilometriä massiivihirttä. Koulun sanotaankin olevan maailman suurin hirsirakenteinen koulurakennus. Pinta-alaa rakennuskompleksilla on noin 9800 m2. Koulun seinien suojaan mahtuu jopa 800 koululaista, opiskelijaa ja henkilökunnan jäsentä.

Taustaa

Kurenalan ja Rimminkankaan koulujen rakennuksiin tehtiin vuosina 2009-2012 useita sisäilmatutkimuksia ja -korjauksia. Samalla vanha lukio poistettiin varsinaisesta koulukäytöstä. Kaikista tehdyistä tutkimuksista ja niiden mukaisista korjauksista huolimatta ei remonteilla päästy toivottuun, hyvään työskentely-ympäristöön.

Perusteellisen harkinnan ja tutkimusten perusteella päädyttiin ratkaisemaan tilanne rakentamalla uusi, terveellinen, älykäs ja muuntuva oppimis-, harraste ja sivistysympäristörakennus, jonka materiaalina on hirsi. Rakennuskokonaisuus toteutetaan elinkaarimallina, kilpailullisena neuvottelumenettelyllä. Rakennushankkeen monitahoiseen ja vaativaan kilpailutusprosessiin Pudasjärven kaupunki sai 50% rahoituksen Tekesiltä. Perusteina olivat projektin suuri  uutuusarvo, tutkimuksellinen luonne ja laaja verkottuminen.

Pudasjärven kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 13.12.2012 sijoittaa uusi koulukeskus Poroputaan alueelle Kuusamontien ja Ritolantien risteykseen, Iijoen rannalle. Koulukampukseen tulee sijoittumaan edellä mainittujen koulujen lisäksi myös lukion ja kansalaisopiston uudet opintotilat, eli kaikkiaan noin 800 koululaista ja opiskelijaa.

Alueen ja koulukeskuksen rakennushankkeen suunnittelu käynnistyi jo syksyllä 2012 ennen kaavaprosessin aloittamista. Arkkitehtitoimisto Kimmo Kuismanen selvitti uuden koulukeskuksen tilaohjelmaa ja sijaintipaikkaa kahdeksan vaihtoehtoisen paikan kesken. Työn pohjalta asia eteni kaupunginhallituksen käsittelyyn. Pudasjärven kaupunginvaltuusto hyväksyi Poroputaan-Jussinahon asemakaavan muutoksen, joka kuulutettiin lainvoimaiseksi 7.8.2014.

Rakennustyön rahoittajaksi parhaalla tarjouksella valikoitui Kuntarahoitus Oyj, rahoitusmallina on kiinteistöleasing. Investointivaiheessa tämä mittava hanke on arvoltaan n. 23 milj. euroa, kokonaisarvo kohoaa n. 40 miljoonaan euroon.

Elinkaarimallista järjestetyn tarjouskilpailun voitti Lemminkäinen PPP Oy:nLemminkäinen Talo Oy:n, Lemminkäinen Talotekniikka Oy:n (nyk. Are Talotekniikka Oy) ja Kontiotuote Oy:nmuodostama yhteenliittymä. Alihankkijoina rakennusvaiheessa toimivat mm. Karilassi Oy, Penan raudoitus Oy / RKL, Asuntoinsinöörit OyMetsäwood Oy ja Uponor Oy. Valvojana toimii ISS Proko Oy. Hankkeen 25-vuoden elinkaarivastuu on Lemminkäinen PPP Oy:llä ja Lemminkäinen Talo Oy:llä.