Yhtenäiskoulu

Pudasjärven yhtenäiskoulu kehittää aktiivisesti opetussuunnitelman mukaista toimintaa jossa lapsen ja nuoren koulupolku on saumaton jatkumo turvallisessa kasvua tukevassa oppimisympäristössä. Koululla huomioidaan yksilölliset oppimispolut, monikulttuurisuus, nuorten aktiivinen osallisuus oppimisessa sekä koulun kehittämisessä. Hirsikampuksella opiskelee noin 600 perusopetuksen oppilasta ja noin 120 lukio-opiskelijaa.