Varhaiskasvatuslain mukainen muistutus

25.1.2023

Varhaiskasvatuslaki 54 § antaa vanhemmille ja huoltajille muistutusoikeuden, jos hän on tyytymätön varhaiskasvatuksen laatuun tai kohteluun.

Lapsella on oikeus turvalliseen ja laadukkaaseen varhaiskasvatukseen. Joskus kuitenkin vanhemmilla tai huoltajilla herää varhaiskasvatusta koskevia kysymyksiä tai tyytymättömyyttä toimintaan. Näissä tilanteissa kannattaa asian selvittämiseksi olla ensisijaisesti yhteydessä henkilökuntaan tai tarvittaessa päiväkodinjohtajaan.

Jos asiat eivät omassa varhaiskasvatuspaikassa keskustellen selviä, vanhemmalla tai huoltajalla on mahdollista tehdä asiasta muistutus toiminnasta vastaavalle päiväkodinjohtajalle, toimipaikan vastuuhenkilölle tai varhaiskasvatuksen johtavalle viranhaltijalle: jaana.rajala@pudasjarvi.fi / merja.kemppainen@pudasjarvi.fi / jaana.tuohimaa@pudasjarvi.fi

Muistutuksen voi tehdä lomakkeella tai vapaamuotoisena kirjeenä. Otsikkona on hyvä käyttää muistutusta, jos muistutus tehdään vapaamuotoisena tai se toimitetaan sähköpostiviestinä (suositellaan turvasähköpostin käyttöä). Muistutuksessa on hyvä kertoa mahdollisimman yksityiskohtaisesti mihin asiaan tai asioihin on tyytymätön. Jos muistutuksesta ilmenee arkaluonteisia asioita (esim. lapsen terveyteen tai tuen tarpeeseen liittyviä tietoja), tulee käyttää turvasähköpostia ellei toimita muistutusta kirjallisesti esimerkiksi toimittamalla yksikköön tai postittamalla.

Muistutuksen tekemiseen ei ole säädetty määräaikaa, mutta se on hyvä tehdä mahdollisimman pian asioiden käsittelyn helpottamiseksi.

Muistutukseen annetaan aina kirjallinen vastaus. Muistutuksesta annettuun vastaukseen ei voi hakea muutosta valittamalla. Muistutuksen tekeminen ei vaikuta vanhemman tai muun huoltajan oikeuteen kannella asiasta valvoville viranomaisille tai rajoita hakea muutosta siten kuin siitä erikseen säädetään. Vanhemmat ja huoltaja saavat tarvittaessa apua tai neuvoa muistutuksen tekemiseen sosiaaliasiamieheltä, Sisko Muikku puh. 0401357946, sisko.muikku@pohde.fi

Liitteet

Varhaiskasvatuslain mukainen muistutus (pdf)

Last modified: 25.1.2023

Comments are closed.