Ennakkoäänestys

Vaalit

Ennakkoäänestys toimitetaan 29.5.- 4.6.2024.
Pudasjärven kaupunginhallituksen päätöksen 24.10.2023 § 366 perusteella ennakkoäänestyspaikat ja – ajat ovat seuraavat:

Kaupungintalo, os. Varsitie 7, Pudasjärvi
29.-31.5.2024 klo 10.00 – 18.00
1.-2.6.2024  klo 10.00 – 14.00
3.-4.6.2024  klo 10.00 – 18.00

Kipinän koulu, Syväojantie 280 B, Kipinä
29.5.2024  klo 10.00 – 12.00

Livokas ry (Livon entinen koulu), Kirsiojantie 31, Livo
30.5.2024  klo 9.00 – 11.00

Sarakylän koulu, Sarakyläntie 5426, Sarajärvi
30.5.2024  klo 13.00 – 15.00

Lumiareena, Romekievarintie 2, Syöte
31.5.2024  klo 10.00 – 12.00

Puhoskylän kyläseuran talo (Möykkälä), Näljängäntie 1391, Puhos
3.6.2024  klo 10.00 – 12.00