Ennakkoäänestys

Eduskuntavaalit

Ennakkoäänestys toimitetaan 22.-28.3.2023.

Äänestyspaikat- ja ajat ovat seuraavat:

Hyvän olon keskus Pirtti, os. Varsitie 1, Pudasjärvi
22.-24.3.2023 klo 10:00 – 18:00
25.-26.3.2023 klo 10:00 – 14:00
27.-28.3.2023 klo 10:00 – 18:00

Kipinän koulu, Syväojantie 280 B, Kipinä
22.3.2023 klo 10:00 – 12:00

Livokas ry (Livon entinen koulu), Kirsiojantie 31, Livo
23.3.2023 klo 9:00 – 11:00

Sarakylän koulu, Sarakyläntie 5426, Sarajärvi
23.3.2023 klo 13:00 – 15:00

Nuoriso- ja vapaa-ajankeskus Pikkusyöte, Syötekeskuksentie 126, Syöte
24.3.2023 klo 10:00 – 12:00

Puhoskylän kyläseuran talo (Möykkälä), Näljängäntie 1391, Puhos
27.3.2023 klo 10:00 – 12:00

Äänestäjän henkilöllisyyden toteaminen

Äänestäjä on velvollinen esittämään selvityksen henkilöllisyydestään henkilökohtaisesti ennakolta äänestäessä vaalitoimitsijalle tai vaalipäivänä äänestäessä vaalilautakunnalle. Äänioikeutta ei saa missään tapauksessa käyttää asiamiehen välityksellä. Mikäli äänestäjällä ei ole henkilöllisyystodistusta, poliisi voi antaa maksutta väliaikaisen henkilökortin.