Eduskuntavaalit 2023 Pudasjärvellä

Eduskuntavaalit

Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 2.4.2023. Ennakkoäänestys on ajalla 22.-28.3.2023.

Äänioikeutettu eduskuntavaalissa on asuinpaikasta riippumatta jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta. Digi- ja väestövirasto laatii jokaiselle äänioikeusrekisteriin otetulle henkilölle ilmoituskortin ja lähettää kortin viimeistään 24. päivänä ennen vaalipäivää. Kotimaassa asuvalle äänioikeutetulle lähetettävästä ilmoituskortista löytyy maininta oman vaalipiirin alueella olevista yleisistä ennakkoäänestyspaikoista ja niiden osoitteista ja aukioloajoista.

Äänioikeutettu voi äänestää ennakkoon missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla, mutta vaalipäivänä vain siinä äänestysalueessa (äänestyspaikassa), joka on merkitty hänelle saapuneeseen ilmoituskorttiin.