Vaalipäivän äänestys

Vaalit

Vaalipäivän äänestys toimitetaan sunnuntaina 9.6.2024 klo 9.00 – 20.00.

Äänestysaluejako ja äänestyspaikat ovat seuraavat:

Ervasti-Jaurakka-Puhos
Puhoskylän kyläseuran talo (Möykkälä), Näljängäntie 1391

Hetekylä-Kipinä
Kipinän koulu, Syväojantie 280 B

Kurenala
Kaupungitalo, Varsitie 7

Sarakylä
Sarakylän koulu, Sarakyläntie 5426

Syöte-Iinattijärvi-Hirvaskoski
Hirvaskosken koulu, Jussintie 10 a

Äänestäjän henkilöllisyyden toteaminen

Äänestäjä on velvollinen esittämään selvityksen henkilöllisyydestään henkilökohtaisesti ennakolta äänestäessä vaalitoimitsijalle tai vaalipäivänä äänestäessä vaalilautakunnalle. Äänioikeutta ei saa missään tapauksessa käyttää asiamiehen välityksellä. Mikäli äänestäjällä ei ole henkilöllisyystodistusta, poliisi voi antaa maksutta väliaikaisen henkilökortin.

Vaalipäivän äänestyspaikat