Tiedotteet

Pudasjärven varhaiskasvatus edelläkävijänä Vardan käytössä

Opetushallituksen varhaiskasvatuksen tietovarantoon Vardaan on jo jonkin aikaa kerätty tietoa varhaiskasvatuksessa olevista lapsista ja...

4.9.2020

Lue lisää

Ramppa kalakattaa

Outi Nivakoski aloitti hyvinvointipäällikkönä

Syyskuussa puhaltavat muutoksen tuulet, kun saan aloittaa työskentelyn hyvinvointipäällikkönä Pudasjärven kaupungin hyvinvointi- ja...

2.9.2020

Lue lisää

Ramppa kalakattaa

Tasapainoile arjessa

Miten sinä harjoitat tasapainoasi? Meistä suurimmalla osalla arki on kovin siloiteltua eikä se tarjoa paljoa ärsykkeitä tasapainon...

1.9.2020

Lue lisää

Ramppa kalakattaa

Eloisat kylät

Poikkeusoloista huolimatta kylät ovat löytäneet keinoja yhteiseen tekemiseen. Järjestöyhdyshenkilönä olen saanut tavata...

24.8.2020

Lue lisää

Ramppa kalakattaa

Hyvän olon keskuksen harjaa nostettiin

Hyvän olon keskus on jatkumoa Pudasjärven hirsirakentamiselle ja sen asema hirsipääkaupunkina vahvistuu. Hyvän olon keskuksen harjaa...

20.8.2020

Lue lisää

Ramppa kalakattaa

Janne Karhu aloitti työnsä kaupungin teknisenä johtajana

Tiukkojen haastattelujen perusteella kaupunginvaltuusto päätti kesäkuisessa kokouksessaan valita Pudasjärven kaupungin uudeksi...

10.8.2020

Lue lisää

Ramppa kalakattaa

Vastasin kesällä 2019 Meidän Pudasjärvi –kyselyyn ja mitään ei ole tehty. Vai onko sittenkin?

Kyllä on ja itse asiassa aika paljonkin, kertovat tekninen johtaja Eero Talala, maankäyttöinsinööri Markku Mattinen,...

20.5.2020

Lue lisää

Projektit ja hankkeet

Osatyökykyisyydestä töihin – Pudasjärvellä puretaan esteitä

Osatyökykyisyys koskettaa useita suomalaisia työssäkäyviä ihmisiä. Jokainen meistä on joskus osatyökykyinen. Työkyky on...

4.11.2019

Lue lisää

Ramppa kalakattaa

Kaikkien aikojen paras yhteiskuntaopin tunti!

Pudasjärven lukion 1. vsk:n opiskelijoiden joukko osallistui EuropeMatters -konferenssiin 20. – 21.3.2018 Brysselissä. Yhdeksän...

28.3.2018

Lue lisää

Kuulutukset 30.4.2023 asti

Rakennusjärjestys 1.1.2018 alkaen

Valtuusto on kokouksessaan 9.11.2017 hyväksynyt Pudasjärven rakennusjärjestyksen. Päätös asiakirjoineen on nähtävänä 1.12.2017...

1.12.2017

Lue lisää