Aurinkoenergiajärjestelmät

Aurinkopaneeli

Yli 10 m2 aurinkosähköpaneelien ja aurinkokeräinten asennusta varten vaaditaan vähintään toimenpideilmoitus haja-asutusalueella, kaava-alueilla aina toimenpidelupa.

Toimenpidelupahakemuksen liitteeksi vaaditaan mm.

 • asemapiirros
 • periaatepiirrokset paneeleista/keräimistä
 • laskelmat (sähkötuotto, kuormat,…)
 • tekniset selvitykset (kiinnitys, tuulikuormat, paino, lisätuennat, ym..)
 • pohjapiirros, jossa mm. tekninen tila tai akustotila osastoineen näkyy
 • asemapiirros
 • muut normaalit lupa-asiakirjat kuten
  • selvitys rakennuspaikan hallinta- ja omistusoikeudesta
  • valtakirja
  • karttaote
  • naapurien kuuleminen
  • tarvittaessa selvitys rakennuspaikan perustamisolosuhteista
  • RH1-lomake
  • selvitys suunnittelijoista

Aurinkoenergiajärjestelmää rakennettaessa vaaditaan

 • pääsuunnittelija
 • vastaava työnjohtaja

Ammattilaisten kelpoisuus arvioidaan tapauskohtaisesti.

Tarkista tarvitseeko aurinkoenergiajärjestelmäsi rakentaminen toimenpideluvan lisäksi myös maisematyöluvan hakemista.
Hakemukset tulee toimittaa Lupapiste.fi kautta. Tarvittaessa Lupapiste.fi kautta voit lähettää  myös neuvontapyynnön.

Uudisrakentamisen yhteydessä aurinkoenergiajärjestelmälle haetaan lupa rakentamisen luvan haun yhteydessä. Lupahakemukseen on liitettävä mm. aurinkosähköpaneelin sähköntuottolaskelma. Laskelmalla osoitetaan, kuinka paljon sähköä järjestelmä tuottaa ja minkä osan siitä rakennuksessa voi hyödyntää. Laskelmaa voi käyttää hyväksi laadittaessa energiatodistusta asunnon myynti- ja vuokraustilanteessa tai korjaus- ja muutostöissä.

Huomioitavaa on, että kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennuksen julkisivumuutoksiin vaaditaan aina museoviranomaisen lausunto. Käytännössä aina, jos historiallisesti arvokkaaseen asuinrakennukseen on tarkoitus tehdä korjaus- tai muutostöitä, kannattaa olla yhteydessä Museovirastoon tai Pudasjärven osalta Museo- ja tiedekeskus Luuppi, Oulu ja tarkistaa mitä ja miten saa tehdä, ja vaatiiko toimenpide museoviranomaisen lausunnon.

Talon katolle asennettu  aurinkoenergiajärjestelmä voidaan todennäköisesti liittää osaksi kotivakuutusta ilmoittamalla siitä vakuutusyhtiöön. Käytännöt voivat kuitenkin vaihdella vakuutusyhtiöiden välillä, joten tarkastathan  omasta vakuutusyhtiöstäsi kotivakuutukseen liittämisen mahdollisuus ja sen vaikutukset vakuutusehtoihin.

Jos suunnittelet aurinkosähköjärjestelmäsi kytkemistä verkkoon, tarvitset liittämisluvan sähköverkkoyhtiöltäsi. Yleensä järjestelmän toimittaja hoitaa   yhteyden verkkoyhtiöön ja toimittaa tarvittavat asiakirjat asiakkaan puolesta. Varmista tämä järjestelmän toimittajalta.
Ole  yhteydessä  paikalliseen verkkoyhtiöön jo järjestelmän suunnitteluvaiheessa. Näin saat varmasti tarkat ja oikeat  ohjeet aurinkosähköjärjestelmän liittämisestä verkkoon sekä sähköverkkoliitännän ja laitteiston muiden ominaisuuksien teknisistä vaatimuksista.