Tontti

tontti

Uudisrakentajan on jo heti rakentamisen suunnittelun alkuvaiheessa muistettava tärkein rakentamiseen liittyvä perussääntö: rakennus suunnitellaan tontin ehdoilla, tontti taas valitaan sijainnin perusteella. Tärkeintä on siis hankkia ensimmäiseksi rakentajan toiveita ja haaveita vastaava tontti, jolle on mahdollista rakentaa halutunlainen talo.

Kauppahinta ei ole ainut kustannus, joka liittyy tontin hankkimiseen. Muita kustannuksia tontin hankintaan liittyen on mm. vesi-, viemäri- ja sähköliittymien maksut, maaperätutkimus ja mahdolliset tonttien lohkomiset.

Kiinteistönmuodostus ja tonttijako

Maanmittauslaitos vastaa tonttien lohkomisesta ja muista kiinteistönmuodostamislaissa mainittujen toimitusten suorittamisesta Pudasjärvellä. Maanmittauslaitos myös ylläpitää kiinteistörekisteriä ja kauppahintarekisteriä . Rekisteriotteita sekä toimitusasiakirjoja voi tilata Maanmittauslaitoksen asiakaspalvelusta.

Maaperätutkimus

Ennen tontin ostamista tontille kannattaa teetättää maaperätutkimus eli pohjatutkimus. Maaperätutkimuksen teettäminen ennen tonttikauppoja on mahdollista vain maanomistajan luvalla, joten varmista, että sinulla on oikeus teettää tontille pohjatutkimuskairauksia. Tutkimus suoritetaan yleensä painokairaamalla.

Tutkimuksen yleiskustannus on noin 1000 – 4000 euroa, mutta tutkimuksen tekemättä jättäminen saattaa myöhemmin tulla todella kalliiksi. Maaperätutkimuksella selviää maarakennus ja perustamiskustannukset, jotka ovat omakotitalon budjetoinnin kannalta merkittävä asia.

Maaperätutkimuksessa kairataan rakennuspaikalla maaperään reikiä ja tarkastetaan maaperän kestävyys talon rakentamisen kannalta. Tutkimus määrittää millaisen talon tontille voi rakentaa ja millaiset perustukset ja perustusratkaisut tontille tarvitaan. Tutkimuksen avulla voidaan suunnitella ja toteuttaa luotettavasti ja turvallisesti tarvittavat perustukset. Tutkimuksen perusteella tilaajalle kirjoitetaan perustamistapalausunto. Lausunnosta selviää maaperän kantavuus, se miten paljon tontilla pitää kaivaa ja tarvitaanko tontilla paalutusta vai riittääkö maanvarainen perustus. Myös pohjamaan routivuus ja pohjaveden taso selviää maaperätutkimuksella.

Pudasjärven kaupungin tontit

Pudasjärven kaupungilla on myytävänä runsaasti tontteja niin vakituiseen asumiseen kuin vapaa-aikaankin. Tämän lisäksi kaupunki avustaa tontinomistajia ja tontinhakijoita ilmoittamalla yksityisessä omistuksessa olevista rakentamattomista tonteista.

Lue lisää kaupungin tontit -sivulta.