Tontti

tontti

Uudisrakentajan on jo heti rakentamisen suunnittelun alkuvaiheessa muistettava tärkein rakentamiseen liittyvä perussääntö: rakennus suunnitellaan tontin ehdoilla, tontti taas valitaan sijainnin perusteella. Tärkeintä on siis hankkia ensimmäiseksi rakentajan toiveita ja haaveita vastaava tontti, jolle on mahdollista rakentaa halutunlainen talo.

Kauppahinta ei ole ainut kustannus, joka liittyy tontin hankkimiseen. Muita kustannuksia tontin hankintaan liittyen on mm. vesi-, viemäri- ja sähköliittymien maksut, maaperätutkimus ja mahdolliset  tonttien lohkomiset.

Kiinteistönmuodostus ja tonttijako

Maanmittauslaitos vastaa tonttien lohkomisesta ja muista kiinteistönmuodostamislaissa mainittujen toimitusten suorittamisesta Pudasjärvellä. Maanmittauslaitos myös ylläpitää kiinteistörekisteriä ja kauppahintarekisteriä . Rekisteriotteita sekä toimitusasiakirjoja voi tilata Maanmittauslaitoksen asiakaspalvelusta.

Suosittelemme tutustumaan huolella Maanmittauslaitoksen Kiinteistön ostajan muistilistaan, ennen kuin ostat kiinteistön, sen määräalan tai määräosan. 

Maaperätutkimus

Ennen tontin ostamista tontille kannattaa teetättää maaperätutkimus eli pohjatutkimus. 

Maaperätutkimuksen teettäminen ennen tonttikauppoja on mahdollista vain maanomistajan luvalla, joten varmista, että sinulla on oikeus teettää tontille pohjatutkimuskairauksia. Tutkimus suoritetaan yleensä painokairaamalla. Tutkimuksen yleiskustannus on noin 1000 – 4000 euroa, mutta tutkimuksen tekemättä jättäminen saattaa myöhemmin tulla todella kalliiksi. Maaperätutkimuksella selvitetään omakotitalon budjetoinnin kannalta merkittävät maarakennus- ja perustamiskustannukset.

Maaperätutkimuksessa kairataan rakennuspaikalla maaperään reikiä ja tarkastetaan maaperän kestävyys talon rakentamisen kannalta. Tutkimuksella määritetään millainen talo on mahdollista tontille rakentaa sekä  millaiset perustusratkaisut tontille tarvitaan. Tarvittavat perustukset voidaan suunnitella ja toteuttaa luotettavasti ja turvallisesti maaperätutkimuksen avulla.  Tilaajalle kirjoitetaan tutkimuksen perusteella perustamistapalausunto. Lausunnosta  selviää maaperän kantavuus, kaivuun tarve ja riittääkö maavarainen perustus vai tarvitaanko mahdollisesti paalutusta. Pohjamaan routivuus ja pohjaveden taso selviää myös maaperätutkimuksella.

Pudasjärven kaupungin tontit

Pudasjärven kaupungilla on myytävänä runsaasti tontteja niin vakituiseen asumiseen kuin vapaa-aikaankin. Tämän lisäksi kaupunki avustaa tontinomistajia ja tontinhakijoita ilmoittamalla yksityisessä omistuksessa olevista rakentamattomista tonteista.

Lue lisää kaupungin tontit -sivulta.