Käyttöönotto

Rännejä asennetaan

Käyttö- ja huolto-ohjekirjan laadinta ​

Maankäyttö- ja rakennuslaissa määrätään, että pientalolle on laadittava käyttö- ja huolto-ohjekirja, jonka edellytetään olevan valmis loppukatselmukseen mennessä. Käyttö- ja huolto-ohjeen tulee sisältää kaikki tarvittavat tiedot rakennuksen asianmukaista käyttöä ja kunnossapitovelvollisuudesta huolehtimista varten. Ohjetta laadittaessa otetaan huomioon rakennuksen käyttötarkoitus ja rakennuksen ominaisuudet sekä rakennuksen ja sen rakennusosien ja laitteiden suunniteltu käyttöikä. ​

Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje koostuu rakennushankkeen aikana eri osapuolten laatimista ja eri tahoilta koottavista asiakirjoista, jotka luovutetaan kiinteistön omistajalle. Käyttö- ja huolto-ohjeen on tarkoitus olla “käyttöohjeisto”, jonka avulla voidaan saavuttaa halutut asumisolot, rakenteiden ja laitejärjestelmien suunnitellut käyttöiät sekä hyvä energiatalous järkevästi ja taloudellisesti.​

Ohjeita käyttö- ja huolto-ohjekirjan laatimiseen

Käyttö- ja huolto-ohjekirjan tekemiseen on olemassa erilaisia internet-pohjaisia palveluja. Se voidaan laatia myös kansioon. Ympäristöministeriön Pientalon huoltokirja – pohjan voi ladata tästä. Säkylän kunnan sivuilta löytyy myös hyvä huoltokirjan pohjan malli​.

Käyttö- ja huolto-ohjeen laatimiseksi on hyvä vaatia ja arkistoida kaikilta urakoitsijoilta loppupiirustukset, joissa on huomioitu mahdolliset muutokset alkuperäisiin suunnitelmiin. Kaikki dokumentit ja ohjeet kannattaa kerätä heti rakentamisen alusta alkaen valmiiksi huoltokirjaan. Käyttö- ja huolto-ohjeen tulee​ olla loppukatselmuksessa viranomaisen todennettavissa.​

Sähkötarkastukset ​

Sähköurakoitsijan velvollisuus on tarkastaa oma työnsä itse ja tehdä siitä tarkastuspöytäkirjan. Tämä velvollisuus kannattaa mainita jo heti sähköurakkasopimuksessa. Rakentajan on huolehdittava itse siitä, että hän saa tarkastuspöytäkirjasta kopion ja tarvittaessa pyydettävä sitä. ​

Lisätietoa oman sähköyhtiön vaatimuksista sähkötöihin liittyen saa olemalla heihin yhteydessä ja pyytämällä tiedot. ​

On huomioitavaa, että sähköalan töitä saavat tehdä ainoastaan sähköalan ammattilaiset, joilla on riittävä pätevyys ja jotka ovat ilmoittaneet toiminnastaan Turvatekniikan keskukselle. Asian voi tarkistaa Tukesin sivuilta.