EU:n vanhimmat kalliot

Siuruan kallioita

Euroopan unionin vanhin kallioperä löytyy Siuruan kylän Siuruankankaalta. Päällisin puolin varsin vaatimattoman näköinen kalliokko on kuitenkin 3,5 miljardia vuotta vanhaa. Sen pintaa on siis hionut monet jääkaudet ja mikäli se kykenisi inhimilliseen ajattelukykyyn, se muistaisi sijainneensa myös nykyisen päiväntasaajan seudulla!

Kalliokkoa on helppo käydä tutkimassa jättämällä auto Siuruantien varrella Ikosenniemen tienristeyksen läheisyydessä sijaitsevan soramontun reunalle. Tästä ei olekaan kävelymatkaa kuin noin 400 metriä.