Julmaharju

Julmaharjun maastoa

Puhoskylässä sijaitseva Julmaharju on aarniomaisten harjumetsien, lähteikköjen, suppien ja pienten lampien omaleimainen kokonaisuus. Monet pitävät sitä yhtenä Pudasjärven kauneimmista maisemista.

Harjun alueelta on löytynyt Luonto-Liiton inventoinneissa useita vaateliaita ja valtakunnallisesti uhanalaisia vanhan metsän sienilajeja.

Harjun läheisyydessä on myös Haukiojan vesimylly ränneineen.

Lukuisten alueen sivuitse kulkevien metsäautoteitten ansiosta tämä arvokas alue on helposti saavutettavissa.