Liikenneväylät

Aura-auto vauhdissa

Teiden ja katujen kunnossapito

Destia Oy hoitaa teiden ja katujen talviauraukset sekä kunnossapidon lukuunottamatta miestyöosuutta. Kunnossapitoa voi seurata reaaliaikaisesti RoadInfo-palvelussa.

Tievalaistus

Tievalaistukseen liittyvät tehtävät hoitaa HSK Sähkö Oy. Toiminta-alue käsittää tiet ja kevyenliikenteenväylät, Syötteen alueen ja Sivakkaradan.

Puh. 010 841 6903 (ei tekstiviestejä)
tievalot.pudasjarvi@hsksahko.fi

Yksityistiet

Pudasjärven kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Pudasjärven kaupungin yksityistiekäytännöt 8.10.2020. Yksityisteiden kunnossapidon hoitamisen ja avustuksien myöntämisen tavoitteena on varmistaa haja-asutusalueen liikenneverkon säilyminen liikenteen edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa kaikkina vuodenaikoina.

Avustukset

Tekninen ja ympäristötoiminta

Karhukunnaantie 6, 2 krs.
93100 Pudasjärvi

Puh. 040 826 6417 (vaihde)

Vastuuviranhaltija

Pekka Pitkänen
yhdyskuntatekniikan päällikkö