Ii Tagi-kirjasto

Kuulutukset

Päätös maa-ainesluvasta, Keelaharju, Harjula, Anselmi Suomelan perikunta, Olhava, Ii

Kuulutuksen julkaisupäivämäärä kunnan internetsivuilla: 01.03.2023 Asian diaarinumero: 336/11.02.00/2022 Kuulutusaika ja valitusaika:...

1.3.2023

Lue lisää

Kuulutukset

Kuulutus ympäristölupahakemuksesta, jätteenkäsittely, GRK Suomi Oy, Sääskenharju, Pohjois-Ii, Ii

Asia koskee: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS, JÄTTEENKÄSITTELY, GRK SUOMI OY, SÄÄSKENHARJU, POHJOIS-II, II. GRK Suomi Oy hakee ympäristölupaa...

27.2.2023

Lue lisää