Ii Tagi-kirjasto

Kuulutukset

Päätös maa-aines- ja ympäristöluvasta, toiminnan olennainen muuttaminen, Exilion Tuulihankkeet Ky, Kaksoismaa, Isokangas, Kuivaniemi, Ii

Kuulutuksen julkaisupäivämäärä kunnan internetsivuilla: 02.11.2022 Asian diaarinumero: 28/11.01.00/2022 Kuulutusaika ja valitusaika:...

2.11.2022

Lue lisää

Arkisto

Eläinsuojan ilmoituspäätös, Kauko Lohi, Pikkurajala, Jakkukylä, Ii

Kuulutuksen julkaisupäivämäärä kunnan internetsivuilla: 05.10.2020 Asian diaarinumero: 802/11.01.01/2022 Kuulutusaika ja valitusaika:...

5.10.2022

Lue lisää