Utajärvi Tagi-kirjasto

Kuulutukset

Kuulutus meluilmoituksesta, rakennuksen purkaminen, Honkatie 1, Kiinteistö Oy Järvenneito, Utajärvi

Asia koskee: Melua ja tärinää aiheuttavaa tilapäistä toimintaa koskeva ilmoitus, rakennuksen purkaminen, Honkatie 1, Kiinteistö Oy...

14.11.2022

Lue lisää