Utajärvi Tagi-kirjasto

Kuulutukset

Kuulutus meluilmoituksesta, rakennuksen purkaminen, Ahmasjärventie 9, Ahmas, Utajärvi

TP-Kiinteistöpalvelut on tehnyt ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta (YSL 118 §). Ilmoituksen mukaan...

15.6.2022

Lue lisää

Kuulutukset

Asiavirheen korjaaminen, ympäristösuojelulain 115 d §:n mukainen vähäistä ampumarataa koskeva ilmoitus, Utajärven riistanhoitoyhdistys, Utajärvi

Kuulutuksen julkaisupäivämäärä kunnan internetsivuilla: 04.05.2022 Asian diaarinumero: 617/11.01.04/2022 Kuulutusaika ja valitusaika:...

4.5.2022

Lue lisää