Vaala Tagi-kirjasto

Kuulutukset

Kuulutus ympäristölupahakemuksesta, maankaatopaikka, Nuojuakangas, Väylävirasto, Nuojua, Vaala

Asia koskee: YMPÄRISTÖLUPA, MAANKAATOPAIKKA, NUOJUANKANGAS, VÄYLÄVIRASTO, NUOJUA, VAALA. Väylävirasto hakee ympäristölupaa...

2.3.2023

Lue lisää