Ympäristönsuojelu Tagi-kirjasto

Kuulutukset

Kuulutus meluilmoituksesta, rakennuksen purkaminen, Ahmasjärventie 9, Ahmas, Utajärvi

TP-Kiinteistöpalvelut on tehnyt ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta (YSL 118 §). Ilmoituksen mukaan...

15.6.2022

Lue lisää

Kuulutukset

Kuulutus ilmoitusmenettelyn vireilläolosta, eläinsuoja, Kauko Lohi, Pikkurajala, Jakkukylä, Ii

Kauko Lohi on toimittanut Oulunkaaren ympäristöpalveluille ympäristönsuojelulain 29 §:n nojalla ympäristönsuojelulain 115 a §:n...

2.6.2022

Lue lisää

Kuulutukset

Asiavirheen korjaaminen, ympäristösuojelulain 115 d §:n mukainen vähäistä ampumarataa koskeva ilmoitus, Utajärven riistanhoitoyhdistys, Utajärvi

Kuulutuksen julkaisupäivämäärä kunnan internetsivuilla: 04.05.2022 Asian diaarinumero: 617/11.01.04/2022 Kuulutusaika ja valitusaika:...

4.5.2022

Lue lisää

Kuulutukset

Oulunkaaren ympäristöpalveluiden maksut 1.8.2021 alkaen

Ympäristönsuojelua ja maa-aineksia koskevien suoritteiden maksutaksa (pdf) Ympäristöterveydenhuollon suoritteiden ja eläinlääkinnän...

1.8.2021

Lue lisää

Asuminen ja rakentaminen

Tukia öljylämmityksestä luopumiseen haettavissa

Pirkanmaan ELY-keskukselta voi hakea avustusta pientalojen öljylämmityksen vaihtamiseen kestävämpään lämmitysmuotoon. Avustuksen...

5.10.2020

Lue lisää